Kampanji dwar il-Postijiet tax-Xogħol li jġibu ’l quddiem is-Saħħa

Il-Kampanji dwar il-Postijiet tax-Xogħol li jġibu ’l quddiem is-Saħħa huma l-attività ewlenija tagħna għas-sensibilizzazzjoni. Huma l-mod ewlieni kif inwasslu l-messaġġ tagħna fuq il-postijiet tax-xogħol fl-Ewropa kollha.

Il-messaġġ tal-Kampanji dwar il-Postijiet tax-Xogħol li jġibu ’l quddiem is-Saħħa huwa — Is-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol jirrigwardaw lil kulħadd. Tajjeb għalik. Tajjeb għan-negozju. Aħna ngħinuk tippromwovi dan billi nħejju gwidi prattiċi u għodda disponibbli bla ħlas. Kull kampanja tinkludi wkoll il-Premjijiet ta’ Prattika Tajba u l-Premju tal-Films dwar il-Postijiet tax-Xogħol li jġibu ’l quddiem is-Saħħa.

Il-kampanji issa huma l-ikbar tax-xorta tagħhom fid-dinja. Għaliex ma tingħaqadx magħna u tuża s-Sett ta’ għodod tal-Kampanja tal-OSH online tagħna biex torganizza l-kampanja tiegħek stess?

Il-Kampanji dwar il-Postijiet tax-Xogħol li jġibu ’l quddiem is-Saħħa ilhom jiġu organizzati mill-2000, qabel taħt it-titolu “Ġimgħat Ewropej tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol”.

Sir af aktar dwar il-kampanji hawn taħt.

2020 - 2022: Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa Jħaffu l-Piż

Il-kampanja tal-2020-22 tiffoka fuq il-prevenzjoni ta’ disturbi muskoluskeletali relatati max-xogħol (MSDs). 

L-MSDs ikomplu jkunu wieħed mit-tipi l-aktar prevalenti ta’ problemi tas-saħħa relatati max-xogħol fl-Ewropa.

Ir-riskji relatati mal-qagħda, l-esponiment għal movimenti ripetittivi jew għal pożizzjonijiet ta’ għeja jew ta’ uġigħ, il-ġarr jew it-tqandil ta’ tagħbijiet tqal — dawn il-fatturi kollha ta’ riskju komuni ħafna fuq il-post tax-xogħol jistgħu jikkawżaw l-MSDs. Meta jitqies kemm huma mifruxa sew l-MSDs relatati max-xogħol, jidher ċar li jeħtieġ isir aktar biex titqajjem sensibilizzazzjoni dwar kif dawn jistgħu jiġu evitati.

Il-kampanja tħares lejn il-kawżi ta’ din il-problema persistenti b’mod komprensiv. Din għandha l-għan li tqassam informazzjoni ta’ kwalità għolja dwar is-suġġett, tħeġġeġ approċċ integrat għall-ġestjoni tal-problema, u toffri għodod u soluzzjonijiet prattiċi li jistgħu jgħinu fil-livell tal-post tax-xogħol. 

Sir af aktar dwar id-disturbi muskoloskeletali relatati max-xogħol

2018 – 2019: Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa Jimmaniġġjaw is-Sustanzi Perikolużi

L-esponiment għal sustanzi perikolużi huwa ħafna aktar komuni fil-postijiet tax-xogħol tal-Ewropa milli ħafna nies jimmaġinaw u għandu jsir aktar biex il-ħaddiema jiġu protetti minn tali perikli. L-għan tal-kampanja tal-2018-19 Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa Jimmaniġġjaw is-Sustanzi Perikolużi kien li tqajjem sensibilizzazzjoni dwar sustanzi perikolużi fuq il-post tax-xogħol u r-riskji li jippreżentaw, u li toħloq kultura ta’ prevenzjoni billi tqassam materjali tal-kampanja u twettaq attivitajiet promozzjonali u ta’ involviment. Din iġġenerat bażi ta’ għarfien dwar kif għandhom jiġu ġestiti b’mod effettiv is-sustanzi perikolużi, inkluża informazzjoni dwar il-qafas legali u ta’ politika eżistenti, soluzzjonijiet ta’ prattika tajba, għodod u strumenti, u ideat għal azzjonijiet ta’ komunikazzjoni u ta’ sensibilizzazzjoni ta’ suċċess.

Punti ewlenin speċifiċi tal-kampanja ġew attribwiti lil gruppi vulnerabbli, is-sostituzzjoni u l-karċinoġeni u l-kanċer relatat max-xogħol, li jirrappreżentaw l-ogħla proporzjon ta’ mard okkupazzjonali fatali fl-UE. Bħala wieħed mil-legati tal-kampanja, l-EU-OSHA tibqa’ tkun sieħba attiva tal-Pjan Direzzjonali dwar il-karċinoġeni, skema Ewropea ta’ azzjoni biex jitnaqqas tali esponiment.

Sir af aktar dwar il-ġestjoni sikura ta’ sustanzi perikolużi fuq il-post tax-xogħol

2016 - 2017: Postijiet tax-Xogħol li Jieħdu Ħsieb is-Saħħa f’Kull Età

Il-kampanja Postijiet tax-Xogħol li Jieħdu Ħsieb is-Saħħa f’Kull Età ppromwoviet l-importanza tax-xogħol sostenibbli — jiġifieri, kundizzjonijiet tax-xogħol siguri u li jieħdu ħsieb is-saħħa mill-bidu sat-tmiem tal-ħajja ta’ persuna. Peress li l-forza tax-xogħol tal-Ewropa qed tixjieħ u l-etajiet tal-irtirar qed jiżdiedu, qed isir dejjem iktar importanti li l-kundizzjonijiet tax-xogħol ikunu sikuri, li jieħdu ħsieb is-saħħa u ġusti. Dan se jippermetti li n-nies jaħdmu għal perjodu itwal ta’ żmien u jirtiraw f’saħħa tajba.
Il-kampanja enfasizzat modi biex jiġu ġestiti l-OSH fil-kuntest ta’ forza tax-xogħol li qed tixjieħ u ħeġġet l-iskambju ta’ informazzjoni u prattiki tajba. It-tibdil demografiku jaffettwa l-biċċa l-kbira tal-postijiet tax-xogħol fl-Ewropa. Madankollu, bl-introduzzjoni ta’ miżuri biex ikun żgurat li x-xogħol ikun sostenibbli, l-intrapriżi u l-organizzazzjonijiet jistgħu jimminimizzaw l-effetti negattivi u jżidu l-produttività, b’hekk ix-xogħol isir aktar sikur u li jġib aktar ’il quddiem is-saħħa għal kulħadd. 

 Sir af aktar dwar it-tixjiħ u s-sigurtà u s-saħħa okkupazzjonali

2014 - 2015: Inqas Stress għal Aktar Saħħa fuq ix-Xogħol

 Ambjent tax-xogħol psikosoċjali ta’ kwalità baxxa jista’ jkollu effetti negattivi sinifikanti fuq is-saħħa tal-ħaddiema.

Ir-riskji psikosoċjali jseħħu f’kull post tax-xogħol, iżda anke b’riżorsi limitati biss, dawn jistgħu jiġu vvalutati u ġestiti b’suċċess. Din il-kampanja pprovdiet appoġġ u gwida għall-ħaddiema u l-impjegaturi biex jiġġestixxu l-istress relatat max-xogħol u r-riskji psikosoċjali, u ppromwoviet l-użu ta’ għodod prattiċi u faċli għall-utent biex dan jiġi ffaċilitat.

 Sir af aktar dwar ir-riskji psikosoċjali u l-istress fuq il-post tax-xogħol

2012 - 2013: Naħdmu flimkien għall-prevenzjoni tar-riskju

Il-kampanja tal-Aġenzija għall-2012-2013 iffokat fuq il-prevenzjoni tar-riskju. F’termini sempliċi, il-prevenzjoni hija dwar il-ġestjoni tar-riskji relatati max-xogħol bl-għan aħħari li jitnaqqas l-għadd ta’ inċidenti relatati max-xogħol u l-mard okkupazzjonali.

Ir-responsabbiltà finali għall-ġestjoni tar-riskju hija tal-impjegaturi u tal-maniġment superjuri, iżda l-isforzi tagħhom għandhom probabbiltà kbira li jfallu mingħajr il-parteċipazzjoni attiva tal-ħaddiema.

Għal dawn ir-raġunijiet, din il-kampanja poġġiet enfasi speċjali fuq l-importanza tat-tmexxija mill-maniġment superjuri u mis-sidien li jaħdmu flimkien mal-parteċipazzjoni attiva tal-ħaddiema.

Sir af aktar dwar it-tmexxija u l-parteċipazzjoni tal-ħaddiema

2010 - 2011: Manutenzjoni Sikura

Il-manutenzjoni hija attività komuni ħafna: din taffettwa kull post tax-xogħol, f’kull settur tal-industrija, u tikkonċerna lil kulħadd f’kull livell (mhux biss lill-ħaddiema li fid-deskrizzjoni tal-impjieg tagħhom ikollhom miktub “manutenzjoni”).

Din il-kampanja enfasizzat l-importanza tal-manutenzjoni sikura bħala parti ċentrali mill-prattika ta’ ħidma ta’ saħħa u sigurtà tajba.

U filwaqt li d-dettalji speċifiċi jvarjaw bejn is-setturi tal-industrija (pereżempju skont it-tipi speċifiċi ta’ makkinarji li jintużaw), din identifikat prinċipji li huma komuni għall-manutenzjoni xierqa, fil-postijiet tax-xogħol differenti kollha tal-Ewropa.

L-għanijiet tal-kampanja:

  • Tqajjem sensibilizzazzjoni dwar l-importanza tal-manutenzjoni għas-sikurezza u s-saħħa tal-ħaddiema, dwar ir-riskji assoċjati mal-manutenzjoni, u dwar il-ħtieġa li din titwettaq b’mod sikur;
  • Tqajjem sensibilizzazzjoni dwar ir-responsabbiltajiet legali u oħrajn tal-impjegaturi biex titwettaq manutenzjoni sikura, u dwar il-każ tan-negozju biex dan isir;
  • Tippromwovi approċċ sempliċi u strutturat għall-ġestjoni tal-OHS fil-manutenzjoni, abbażi ta’ valutazzjoni tar-riskju xierqa (il-“ħames regoli bażiċi”).

Naturalment, l-għan aħħari kien li jitnaqqas l-għadd ta’ persuni li qed iweġġgħu jew li qed jesperjenzaw problemi ta’ saħħa minħabba manutenzjoni inadegwata jew nuqqas ta’ manutenzjoni, issa u fil-futur.

Aktar informazzjoni:

2008 - 2009: Valutazzjoni tar-riskju

Il-valutazzjoni tar-riskju hija l-pedament tal-ġestjoni tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

L-għan ġenerali ta’ din il-kampanja kien li tippromwovi approċċ ta’ ġestjoni integrata għall-valutazzjoni tar-riskju, tgħin lill-organizzazzjonijiet iwettquh b’mod sistematiku, u tittieħed azzjoni fuq ir-riżultati tiegħu.

Din fittxet li tqajjem sensibilizzazzjoni dwar l-obbligi legali li l-impjegaturi għandhom iwettqu valutazzjonijiet tar-riskju, iżda anke li tiċċara l-proċess tal-valutazzjoni tar-riskju; il-valutazzjoni tar-riskju mhijiex neċessarjament ikkumplikata, burokratika jew kompitu għall-esperti biss. Din irrakkomandat approċċ sempliċi u gradwali, iżda anke wieħed fejn il-forza tax-xogħol tiġi kkonsultata u involuta.

L-għodda Onlibe tagħna ta’ Valutazzjoni tar-Riskju interattiva (OiRA) hija l-legat ta’ din il-kampanja u tista’ titqies bħala s-soluzzjoni tas-seklu 21 għall-isfida li jiġu promossi s-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali għall-intrapriżi mikro u żgħar. Il-proġett OiRA għandu l-potenzjal li jgħin bosta eluf ta’ kumpaniji żgħar madwar l-UE biex iwettqu valutazzjonijiet tar-riskju b’mod sempliċi u kosteffettiv.

Aktar informazzjoni:

2007 - 2008: L-Inizjattiva tal-Postijiet tax-Xogħol li jġibu ’il Quddiem is-Saħħa

L-inizjattiva tal-Postijiet tax-Xogħol li jġibu ’l Quddiem is-Saħħa kellha l-għan tipprovdi lill-impjegaturi u lill-ħaddiema f’intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) aċċess faċli għal informazzjoni dwar kif jagħmlu l-postijiet tax-xogħol tagħhom aktar sikuri, aktar tajbin għas-saħħa u aktar produttivi.

Din saret fi 12-il Stat Membru Ewropew: Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, l-Ungerija, il-Latvja, il-Litwanja, Malta, il-Polonja, ir-Repubblika Slovakka, is-Slovenja, il-Bulgarija u r-Rumanija kif ukoll it-Turkija u l-Kroazja.

Il-kampanja kienet immirata lejn l-SMEs bil-messaġġ: “Is-Saħħa u s-Sigurtà jikkonċernaw lil kulħadd. Tajjeb għalik. Tajjeb għan-negozji!”.

Sir af aktar dwar is-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali f’intrapriżi mikro u żgħar

2007: Ħaffef il-piż (Disturbi muskuloskeletali)

Id-disturbi muskoloskeletali (MSDs), li jaffettwaw il-muskoli, il-ġogi, l-għeruq, il-ligamenti u n-nervaturi tal-ġisem, huma l-akbar kawża ta’ assenza mix-xogħol prattikament fl-Istati Membri kollha tal-UE.

Din il-kampanja fittxet li tippromwovi approċċ ta’ ġestjoni integrata għal din il-problema, filwaqt li enfasizzat l-idea li l-impjegaturi, l-impjegati u l-gvern għandhom jaħdmu flimkien biex jindirizzaw l-MSDs.

Din enfasizzat il-kunċett tal-“ġestjoni tal-piż”: billi ma jitqiesx biss il-piż li qed jiġi esperjenzat, pereżempju, iżda anke l-piżijiet kollha li qed jitpoġġew fuq il-ġisem minn fatturi ambjentali, u l-pass li bih jitwettaq il-kompitu.

Din enfasizzat ukoll l-importanza li jiġu ġestiti r-ritenzjoni, ir-riabilitazzjoni u r-ritorn lejn ix-xogħol ta’ dawk li jsofru, jew li sofrew, mill-MSDs.

Sir af aktar dwar id-disturbi muskoloskeletali relatati max-xogħol

2006: Bidu sikur - Ħaddiema żgħażagħ

Din il-kampanja kienet iddedikata biex jiġi żgurat li ż-żgħażagħ ikollhom bidu sikur u b’saħħtu fil-ħajja professjonali tagħhom.

Iż-żgħażagħ huma partikolarment vulnerabbli f’ambjenti tax-xogħol, fejn spiss ma jkunx hemm provvista xierqa ta’ saħħa u sikurezza okkupazzjonali għalihom.

Madankollu, il-maġġoranza tal-inċidenti u l-problemi tas-saħħa li jaffettwaw lill-ħaddiema żgħażagħ jistgħu jiġu evitati u ż-żgħażagħ huma riċettivi għal informazzjoni dwar is-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol, u se jaġixxu biex jipproteġu lilhom infushom meta jkunu jafu dwar perikli potenzjali.

Din il-kampanja kienet tinvolvi l-promozzjoni tas-sensibilizzazzjoni tar-riskji fost iż-żgħażagħ u l-impjegaturi fuq il-post tax-xogħol, kif ukoll fl-iskejjel u l-kulleġġi: li wieħed jipprova jilħaq liż-żgħażagħ minn età bikrija, biex titrawwem fihom kultura ta’ prevenzjoni tar-riskju.

Sir af aktar dwar iż-żgħażagħ u s-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol

2005: Waqqaf dak l-istorbju!

Mhumiex biss il-ħaddiema f’industriji bħall-kostruzzjoni jew il-manifattura li huma f’riskju. L-istorbju jista’ jkun problema f’bosta ambjenti tax-xogħol, minn fabbriki sa azjendi agrikoli, ċentri telefoniċi sa swali tal-kunċerti.

Din il-kampanja ffukat fuq il-kwistjoni li jiġi ġestit l-istorbju fuq il-post tax-xogħol, bil-motto “L-istorbju fuq il-post tax-xogħol – jista’ jiswik aktar mis-smigħ tiegħek”.

Sir af aktar dwar il-problemi tal-istorbju minn OSHwiki

2004: Nibnu fis-sigurtà

Il-kostruzzjoni hija waħda mill-akbar industriji tal-Ewropa.

Sfortunatament, din għandha wkoll waħda mill-agħar rekords tas-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali, problema li tiswa lin-negozji u lill-kontribwenti biljuni ta’ Euro kull sena, minbarra t-tbatija terribbli li tikkawża lill-bnedmin.

Din il-kampanja tfasslet biex tgħin lill-partijiet interessati kollha fl-industrija jibnu ambjent tax-xogħol aktar sikur, aktar b’saħħtu u aktar produttiv.

Aktar informazzjoni: OSHwiki

2003: Sustanzi perikolużi - Immaniġġjahom b’attenzjoni

Madwar l-Ewropa, miljuni ta’ impjegati huma esposti għal sustanzi perikolużi fil-postijiet tax-xogħol tagħhom, u jekk ma jiġux ikkontrollati r-riskji assoċjati, dan jista’ jikkawża ħsara lis-saħħa tal-persuni b’ħafna modi differenti.

Il-leġiżlazzjoni Ewropea tistabbilixxi l-obbligi tal-impjegaturi biex jimmaniġġjaw tali riskji, u hemm disponibbli ammont kbir ta’ gwida għall-impjegaturi u għall-ħaddiema, iżda jeħtieġ li tittieħed azzjoni dwarhom biex tiġi protetta s-saħħa tal-ħaddiema.

Għan ewlieni ta’ din il-kampanja kien li tqajjem sensibilizzazzjoni dwar ir-riskji, u li tistimola azzjoni biex jitnaqqsu r-riskji għas-saħħa tal-użu ta’ sustanzi perikolużi.

Sir af aktar dwar il-ġestjoni sikura ta’ sustanzi perikolużi fuq il-post tax-xogħol

2002: Naħdmu biex intaffu l-istress

L-istress huwa responsabbli għal miljuni ta’ jiem ta’ xogħol mitlufa kull sena.

Għadd kbir wisq ta’ vittmi jsofru fis-silenzju u għadd kbir ta’ kumpaniji ma jirrealizzawx sa liema punt l-istress jagħmel ħsara lill-prestazzjoni tan-negozju tagħhom.

Din il-kampanja ffukat fuq il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-istress fuq il-post tax-xogħol.

Sir af aktar dwar ir-riskji psikosoċjali u l-istress fuq il-post tax-xogħol

2001: Is-suċċess mhuwiex inċident

Kull sena eluf ta’ nies jinqatlu f’inċidenti fuq il-post tax-xogħol madwar l-Unjoni Ewropea, u hemm miljuni ta’ inċidenti li jirriżultaw f’assenzi minn xogħol ta’ aktar minn tlett ijiem.

Il-problema hija partikolarment akuta fl-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju.

Din il-kampanja ffukat fuq il-prevenzjoni ta’ inċidenti relatati max-xogħol.

Sir af aktar dwar is-suġġett minn OSHwiki

2000: Evita d-disturbi muskoloskeletali

Id-disturbi muskoloskeletali (MSDs) huma waħda mill-aktar problemi komuni relatati max-xogħol, li jaffettwaw miljuni ta’ ħaddiema Ewropej fis-setturi kollha tal-impjiegi, bi spiża ta’ biljuni ta’ Euro għall-impjegaturi.

Madankollu, il-parti l-kbira tal-problema tista’ tiġi evitata jew imnaqqsa billi jiġu segwiti r-regolamenti eżistenti dwar is-saħħa u s-sikurezza u l-gwida dwar il-prattika tajba.

L-ewwel waħda mill-kampanji tal-EU-OSHA ffukat fuq il-ġestjoni effettiva tar-riskji tal-MSDs.

Sir af aktar dwar id-disturbi muskoloskeletali relatati max-xogħol

 Learn more about ageing and occupational safety and health

2014 - 2015: Healthy Workplaces Manage Stress

 A poor psychosocial work environment can have significant negative effects on workers' health.

Psychosocial risks occur in every workplace, but even with only limited resources they can be successfully assessed and managed. This campaign provided support and guidance for workers and employers in managing work-related stress and psychosocial risks, and promoted the use of practical, user friendly tools to facilitate this.

 Learn more about psychosocial risks and stress at work

2012 - 2013: Working together for risk prevention

The Agency’s campaign for 2012-2013 focused on risk prevention. In simple terms, prevention is about managing work-related risks with the ultimate aim of reducing the number of work-related accidents and occupational illnesses.

Final responsibility for managing risk lies with employers and top management, but their efforts are bound to fail without active worker participation.

For these reasons, this campaign placed special emphasis on the importance of leadership by top management and owners working in tandem with active worker participation.

Learn more about leadership and worker participation

2010 - 2011: Safe Maintenance

Maintenance is a very common activity: it affects every workplace, in every industry sector, and it concerns everyone at every level (not just workers with ‘maintenance’ in their job description).

This campaign emphasised the importance of safe maintenance as being at the heart of good health and safety working practice.

And while the specific details vary between industry sectors (depending on the specific types of machinery that are used, for example), it identified principles that are common to proper maintenance, in all of Europe’s different workplaces.

Campaigns objectives:

  • Raise awareness of the importance of maintenance for workers’ safety and health, of the risks associated with maintenance, and of the need to carry it out safely;
  • Raise awareness of employers’ legal and other responsibilities to carry out safe maintenance, and of the business case for doing so;
  • Promote a simple, structured approach to OSH management in maintenance, based on an appropriate risk assessment (the ‘five basic rules’).

The ultimate aim, of course, was to help to reduce the number of people who are being hurt or are experiencing ill health as a result of inadequate maintenance or lack of maintenance, now and in the future.

More information:

2008 - 2009: Risk assessment

Risk assessment is the cornerstone of health and safety management in the workplace.

The overall aim of this campaign was to promote an integrated management approach to risk assessment, helping organisations to carry it out systematically, and act on its results.

It sought to raise awareness of the legal obligations that employers have to carry out risk assessments, but also to demystify the risk assessment process; risk assessment is not necessarily complicated, bureaucratic or a task only for experts. It advocated a simple, step-by-step approach, and also one in which the workforce is consulted and involved.

Our Online interactive Risk Assessment tool (OiRA) is the legacy of this campaign and can be seen as the 21st century solution to the challenge of promoting occupational safety and health to micro and small enterprises. The OiRA project has the potential to help many thousands of small companies across the EU to carry out risk assessments in a simple and cost-effective way.

More information:

2007 - 2008: The Healthy Workplace Initiative

The Healthy Workplace Initiative aimed to provide employers and workers at small and medium-sized enterprises (SMEs) with easy access to information on how to make their workplaces safer, healthier and more productive.

It ran in 12 European Member States: Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovak Republic, Slovenia, Bulgaria and Romania as well as Turkey and Croatia.

The campaign targeted SMEs with the message: "Health and Safety is everyone's concern. It's good for you. It's good for businesses!'.

Learn more about occupational safety and health in micro and small enterprises

2007: Lighten the load (Musculoskeletal disorders)

Musculoskeletal disorders (MSDs), affecting the body’s muscles, joints, tendons, ligaments and nerves, are the biggest cause of absence from work in practically all of the EU Member States.

This campaign sought to promote an integrated management approach to this problem, emphasising the idea that employers, employees and government should work together to tackle MSDs.

It emphasised the concept of ‘managing the load’: considering not just the load being carried, for example, but all of the strains being put on the body by environmental factors, and the pace at which the task is carried out.

It also stressed the importance of managing the retention, rehabilitation and return to work of those who suffer, or have suffered, from MSDs.

Learn more about work-related musculoskeletal disorders

2006: Safe start - Young workers

This campaign was dedicated to ensuring that young people have a safe and healthy start to their working lives.

Young people are particularly vulnerable in work environments, where there is often inadequate occupational safety and health provision for them.

Many of the accidents and health problems that affect young workers are preventable, however, and young people are receptive to information regarding workplace health and safety, and will act to protect themselves when they know about potential hazards.

This campaign involved promoting risk awareness among young people and employers in the workplace, and also in schools and colleges: trying to reach young people at an early age, to instil in them a culture of risk prevention.

Learn more about young people and safety and health at work

2005: Stop that noise!

It is not just workers in industries such as construction or manufacturing who are at risk. Noise can be a problem in many working environments, from factories to farms, call centres to concert halls.

This campaign focused on the issue of managing noise at work, with the tagline ‘Noise at work – it can cost you more than your hearing’.

Learn more about the problems of noise from OSHwiki

2004: Building in safety

Construction is one of Europe’s largest industries.

Unfortunately, it also has one of the worst occupational safety and health records, a problem that costs businesses and tax payers billions of Euros each year, over and above the appalling human suffering that it causes.

This campaign was designed to helping all stakeholders in the industry to build a safer, healthier and more productive working environment.

More information: OSHwiki

2003: Dangerous substances - Handle with care

Across Europe, millions of employees are exposed to dangerous substances in their workplaces, and failure to control the associated risks can harm people’s health in many different ways.

European legislation sets out the obligations of employers to manage such risks, and a huge amount of guidance for employers and workers is available, but it needs to be acted on if it is to protect workers’ health.

A key aim of this campaign was to raise awareness of the risks, and to stimulate action to reduce the health risks of using dangerous substances.

Learn more about safe management of dangerous substances at work

2002: Working on stress

Stress is responsible for millions of lost working days every year.

Far too many victims suffer in silence and too many companies do not realise the extent to which stress harms their business performance.

This campaign focused on the prevention and management of stress in the workplace.

Learn more about psychosocial risks and stress at work

2001: Success is no accident

Every year thousands of people are killed in workplace accidents across the European Union, and there are millions of accidents that result in absences from work of more than three days.

The problem is particularly acute in small and medium-sized enterprises.

This campaign focused on the prevention of work-related accidents.

Learn more about the topic from OSHwiki

2000: Turn your back on musculoskeletal disorders

Musculoskeletal disorders (MSDs) are one of the most common work-related ailments, affecting millions of European workers across all employment sectors, at a cost of billions of Euros to employers.

However, much of the problem could be prevented or reduced by following existing health and safety regulations and guidance on good practice.

The first of EU-OSHA’s campaigns focused on the effective management of the risks of MSDs.

Learn more about work-related musculoskeletal disorders

Share this on: