Gestionarea lucrătorilor prin inteligența artificială – De la dezvoltarea tehnologiei până la impactul asupra lucrătorilor și asupra securității și sănătății lor

Keywords:

Inteligența artificială (IA) schimbă natura muncii și a raporturilor de muncă. Acest document prezintă tehnologiile de gestionare a lucrătorilor bazate pe inteligență artificială și răspândirea lor la nivel de sectoare, analizând datele și conținutul brevetelor.

Propune o metodă bazată pe măsurători, care poate fi folosită pentru a investiga impactul tehnologiilor de gestionare a lucrătorilor bazate pe IA asupra forței de muncă, asupra sarcinilor și asupra funcțiilor. Constatările indică impactul negativ pe care gestionarea lucrătorilor bazată pe IA îl poate avea asupra securității și sănătății lucrătorilor. Este important de menționat că studiul arată că doar o mică parte din brevete vizează îmbunătățirea stării de bine a oamenilor, ceea ce subliniază lipsa de interes din partea întreprinderilor pentru utilizarea acestor tehnologii în scopul îmbunătățirii securității și sănătății în muncă.

Descărcați in: en