Rezumat - Agenții biologici și prevenirea bolilor profesionale: analiză

Keywords:

Raportul este rezultatul final al unui proiect important comandat pentru a aborda expunerea la agenți biologici la locul de muncă și efectele conexe asupra sănătății. Studiul a cuprins o analiză a literaturii de specialitate, interviuri cu experți, sesiuni ale grupurilor tematice și un atelier al părților interesate. Raportul prezintă rezumatul sintetic al rezultatelor proiectului în ansamblu, pe teme importante identificate în cursul analizei, cum sunt sectoarele care suscită preocupări, grupurile vulnerabile, riscurile emergente și sistemele de monitorizare care funcționează în țările europene.

În prezent nu există o abordare sistematică a prevenirii expunerii la agenți biologici la locul de muncă și a recunoașterii problemelor de sănătate conexe. Prin analiza cunoștințelor existente despre acești factori de risc, identificarea datelor lipsă și propunerea de opțiuni de politici viitoare, raportul urmărește să sensibilizeze opinia publică pe această temă și să furnizeze informații fiabile care să sprijine eforturile de instituire a unor măsuri preventive eficace.

Descărcați in: en | fr | mt | nl | sl |