Smart digital monitoring systems for occupational safety and health: workplace resources for design, implementation and use

Sisteme digitale inteligente de monitorizare pentru securitatea și sănătatea în muncă: resurse la locul de muncă pentru proiectare, implementare și utilizare

Keywords:

Întreprinderile cu o cultură solidă a securității și sănătății sunt mai susceptibile să identifice pericolele și să ia măsuri pentru a le evita. Noile sisteme de monitorizare pentru securitatea și sănătatea în muncă (SSM) utilizează tehnologia digitală pentru a evalua riscurile și a reduce la minimum efectele nocive. Reușita depinde însă de informații.

Acest raport explorează importanța resurselor de la locul de muncă – de la informații despre scopul noilor sisteme de monitorizare pentru SSM până la instrucțiuni de implementare și ghiduri ergonomice. Exemplele de bune practici evidențiază metode de integrare reușită la locul de muncă a noilor sisteme de monitorizare pentru SSM. 

Descărcați in: en