Prevenirea și gestionarea riscurilor pentru sănătate și securitate în munca pe platformele digitale: exemple de inițiative, practici și instrumente

Keywords:

Munca pe platformele digitale este în general asociată cu un acces mai redus la securitate și sănătate în muncă decât formele mai tradiționale de muncă. Având în vedere că în prezent sunt active peste 500 de platforme digitale de muncă în UE, există o nevoie tot mai mare de a proteja în mod eficace lucrătorii care își desfășoară munca online și la fața locului prin intermediul platformelor.

Acest studiu analizează inițiative importante în domeniul SSM luate de o serie de actori, inclusiv de factori de decizie politică, platforme digitale de muncă, parteneri sociali și însăși lucrători de pe platforme, care vizează îmbunătățirea experienței de muncă și a bunăstării lucrătorilor de pe platforme. În plus, studiul reunește și prezintă o serie de recomandări de politică.

Descărcați in: en