De la politică la practică: politici, strategii, programe și măsuri care susțin asigurarea securității și sănătății în muncă în microîntreprinderi și întreprinderile mici

Keywords:

Acest raport oferă o prezentare generală a modului în care pot fi sprijinite securitatea și sănătatea în muncă (SSM) în cadrul microîntreprinderilor și al întreprinderilor mici (MIM).

Microîntreprinderile și întreprinderile mici se confruntă cu provocări specifice legate de identificarea și gestionarea riscurilor în materie de SSM. În raport se demonstrează, prin exemple pozitive din 12 state ale UE, modul în care diverși intermediari, diverse autorități și instituții din domeniul SSM pot colabora cu microîntreprinderile și întreprinderile mici și le pot sprijini. De asemenea, raportul analizează, prin intermediul unor ateliere de lucru și a unor interviuri, diferite experiențe de lucru ale intermediarilor în materie de SSM care colaborează cu MIM-urile în nouă state membre: Belgia, Danemarca, Estonia, Franța, Germania, Italia, România, Suedia și Regatul Unit.

Este evident că nu există o soluție universal valabilă de asigurare a securității și sănătății celor care lucrează în unități foarte mici – probabil că metoda cea mai eficientă și mai eficace constă în combinarea mai multor instrumente și inițiative diferite, adaptate la nevoile specifice ale fiecărei întreprinderi.

Sunt necesare mult mai multe eforturi pentru a îmbunătăți securitatea și sănătatea în muncă din microîntreprinderi și întreprinderi mici, în majoritatea contextelor și a sectoarelor. Pe baza exemplelor prezentate în acest raport, vor fi formulate recomandări care să fundamenteze elaborarea politicilor viitoare.

Descărcațiin: en