Securitatea și sănătatea în microîntreprinderile și întreprinderile mici din UE: perspectiva de la locul de muncă

Keywords:

Acest raport prezintă constatările unui studiu pe tema modului în care 162 de microîntreprinderi și întreprinderi mici (MIM), selectate din mai multe sectoare economice, au înțeles și au pus în practică metode de asigurare a securității și sănătății în muncă (SSM), în nouă state membre ale UE: Belgia, Danemarca, Estonia, Franța, Germania, Italia, România, Suedia și Regatul Unit. Fiecare studiu de caz a constat într-o vizită la întreprinderea participantă și în interviuri cu patronul/directorul și cu un lucrător, precum și în observarea activităților întreprinderii.

Printre atitudinile cel mai frecvent observate în rândul MIM-urilor studiate se numără abordarea puternic reactivă, perceperea „bunului-simț” ca măsură suficientă de asigurare a SSM și subestimarea riscurilor pentru sănătate. Există și caracteristici externe evidente care influențează modul de lucru și practicile în materie de SSM din IMM-uri – de exemplu, contextele socioeconomice și de reglementare de la nivel național. Raportul pune în discuție implicațiile acestor atitudini și contexte.

Descărcațiin: en