Securitatea și sănătatea în microîntreprinderile și întreprinderile mici din UE: de la politică la practică - descrierea unor exemple eficiente

Keywords:

Acest raport prezintă o selecție de studii de caz referitoare la eforturile reușite de a ajunge la microîntreprinderi și la întreprinderile mici pentru a le ajuta să-și îmbunătățească securitatea și sănătatea în muncă (SSM). Cele peste 40 de exemple din 12 state membre ale UE sunt grupate în funcție de teme, precum strategii și inițiative multidimensionale ale intermediarilor care nu aparțin domeniului securității și sănătății în muncă. Scopul este de a arăta că, deși microîntreprinderile și întreprinderile mici pot să întâmpine dificultăți în gestionarea securității și sănătății, inițiativele de îmbunătățire a SSM în microîntreprinderi și întreprinderi mici pot avea succes și se pot transfera la diferite țări și sectoare. Prin colectarea și analizarea acestor studii de caz, raportul urmărește să răspundă la întrebarea esențială: „Ce funcționează, pentru cine și în ce condiții?”

Descărcațiin: en