E-fact 73: Nanomaterialele în sectorul asistenței medicale: riscurile profesionale și prevenirea acestora
19/06/2013 Tip: Fişe informative electronice 14 pagini

E-fact 73: Nanomaterialele în sectorul asistenței medicale: riscurile profesionale și prevenirea acestora

Keywords:Substanţe periculoase, Riscuri emergente, Sănătate, Nanomateriale, Evaluarea riscului

Această publicație electronică descrie situațiile în care lucrătorii pot întâlni nanomateriale fabricate, în cursul activităților zilnice de la locul de muncă, și prezintă informații privind riscurile profesionale specifice și acțiunile de urmat pentru prevenirea expunerii.

Download in:BG | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IS | LT | NL | PL | PT | SK | SL

Alte publicații pe această temă