Inteligența artificială în gestionarea lucrătorilor: măsuri de prevenție

Keywords:

Această sinteză politică se axează pe constatările referitoare la măsurile de prevenire a riscurilor în materie de securitate și sănătate în muncă (SSM) asociate utilizării sistemelor de gestionare a lucrătorilor pe bază de inteligență artificială (IA).

Printre măsurile de protecție împotriva acestor riscuri se numără integrarea sistemelor de gestionare a lucrătorilor pe bază de IA într-un mod care să ia în considerare sănătatea, siguranța și starea de bine a lucrătorilor, evaluările continue ale riscurilor și importanța dezvoltării unui cadru etic la nivelul UE.

De asemenea, sinteza politică oferă recomandări pentru măsuri de prevenție în ceea ce privește riscurile conexe și valorificarea la maximum a sistemelor de gestionare a lucrătorilor pe bază de IA în ceea ce privește îmbunătățirile în materie de SSM.

Descărcațiin: en

Alte publicații pe această temă