It-teżawru multilingwi tal-EU-OSHA tat-terminoloġija dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol jelenka kliem ragruppat flimkien f’ġerarkija. Dan jinkludi sinonimi u antonimi ta’ dak il-kliem u xi definizzjonijiet.

Niżżel
InfoNiżżel it-termini kompleti tat-teżawru tal-EU-OSHA tiegħek f’format Excel. Agħżel il-lingwa mill-kaxxa.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62178D

Info -

bini ekoloġiku

Definition:

struttura u applikazzjoni ta' proċessi li huma responsabbli għall-ambjent u effiċjenti fir-riżorsi matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-bini, mill-ippjanar sad-disinn, il-kostruzzjoni, l-operazzjoni, il-manutenzjoni, ir-rinnovazzjoni u d-demolizzjoni

Context: Info
Context:

Il-Kumitat huwa konvint mill-importanza li l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija tiġi promossa fl-Unjoni fid-dawl tal-potenzjal mhux sfruttat li għad hemm u fid-dawl tal-fatt li t-tilħiq tal-għan imfittex huwa ta’ benefiċċju għall-Unjoni, kemm minn perspettiva ambjentali kif ukoll minn dik ekonomika u soċjali Il-KESE jagħraf li f’dawn l-aħħar snin tnedew għadd kbir ta’ “inizjattivi”, leġislattivi jew le, dwar il-“bini ekoloġiku” u l-prodotti tal-binjiet “ekoloġiċi”. Madankollu, jidher li hemm nuqqas ta’ pjan globali għall-“ bini ekoloġiku ”, u minħabba f’hekk hemm nuqqas ta’ koordinazzjoni tal-attivitajiet u ħela ta’ riżorsi. Ikun utli li l-Kummissjoni Ewropea tippubblika Green Paper dwar il-“bini ekoloġiku” li tiġbor fiha l-inizjattivi kollha marbutin mal-bini u l-materjali tal-bini.

Term reference

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-effiċjenza enerġetika u li tirrevoka d-Direttivi 2004/8/KE u 2006/32/KE” CELEX: 52011AE1610/MT [26.10.2011]

Translations

 • Български: зелено строителство
 • Čeština: ekologická výstavba
 • Dansk: grønt byggeri
 • Deutsch: umweltfreundliches Bauen
 • Ελληνικά: πράσινη δόμηση
 • English: green construction
 • Español: construcción ecológica
 • Eesti: roheline ehitamine
 • Suomi: vihreä rakentaminen
 • Français: construction verte
 • Hrvatski: zelena izgradnja
 • Magyar: környezetbarát építés
 • Íslenska: græn bygging
 • Italiano: edilizia verde
 • Lietuvių: ekologiška statyba
 • Latviešu: zaļā būvniecība
 • Malti: bini ekoloġiku
 • Nederlands: groen gebouw
 • Norsk: grønne bygg
 • Polski: budownictwo ekologiczne
 • Português: construção ecológica
 • Română: construcție ecologică
 • Slovenčina: zelená výstavba
 • Slovenščina: zelena gradnja
 • Svenska: grönt byggande