It-teżawru multilingwi tal-EU-OSHA tat-terminoloġija dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol jelenka kliem ragruppat flimkien f’ġerarkija. Dan jinkludi sinonimi u antonimi ta’ dak il-kliem u xi definizzjonijiet.

Niżżel
InfoNiżżel it-termini kompleti tat-teżawru tal-EU-OSHA tiegħek f’format Excel. Agħżel il-lingwa mill-kaxxa.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62041D

Info -

Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)

Term reference

Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) [02.04.2020]

Translations

 • Български: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)
 • Čeština: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)
 • Dansk: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)
 • Deutsch: Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA)
 • Ελληνικά: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)
 • English: European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)
 • Español: Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA)
 • Eesti: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)
 • Suomi: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)
 • Français: Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA)
 • Hrvatski: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na rad (EU-OSHA)
 • Magyar: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)
 • Íslenska: Evrópska vinnuverndarstofnunin (EU-OSHA)
 • Italiano: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)
 • Lietuvių: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)
 • Latviešu: Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)
 • Malti: Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)
 • Nederlands: Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA)
 • Norsk: Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA)
 • Polski: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Prac (EU-OSHA)
 • Português: Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA)
 • Română: Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA)
 • Slovenčina: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)
 • Slovenščina: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)
 • Svenska: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA)