You are here

Pubblikazzjonijiet
23/09/2009

Factsheet 83 - Prattika tajba fil-prevenzjoni ta’ riskji gal addiema zgazag — Sommarju ta’ rapport

Factsheet 83 - Prattika tajba fil-prevenzjoni ta’ riskji gal addiema zgazag — Sommarju ta’ rapport

Iz-zgazag huma aktar f’riskju li jwegggu fuq ix-xogol gal diversi ragunijiet. Huma gandhom nuqqas ta’ esperjenza u maturità, ta’ garfien dwar ir-riskji, u ta’ iliet u tarig; jistgu ma jkunux konxji dwar id-drittijiet taghom u l-obbligi ta’ min iaddimhom fir-rigward tas-saa u s-sigurtà; u dawn jistgu jibqgu lura milli jitkellmu dwar il-problemi u jkunu erqana li jibqgu joggbu lil min iaddimhom. Galhekk, dawn jetieg jingataw impjiegi bla periklu li jkunu adatti gall-iliet taghom kif ukoll gall-kapacitajiet fizici u mentali taghom filwaqt li jkollhom tarig u supervizjoni adegwati

Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV