Factsheet 83 - Prattika tajba fil-prevenzjoni ta’ riskji gal addiema zgazag — Sommarju ta’ rapport
23/09/2009 Tip: Skedi informattivi 2 paġni

Factsheet 83 - Prattika tajba fil-prevenzjoni ta’ riskji gal addiema zgazag — Sommarju ta’ rapport

Keywords:L-OSH u ż-żgħażagħ, Evalwazzjoni tar-riskji

Iz-zgazag huma aktar f’riskju li jwegggu fuq ix-xogol gal diversi ragunijiet. Huma gandhom nuqqas ta’ esperjenza u maturità, ta’ garfien dwar ir-riskji, u ta’ iliet u tarig; jistgu ma jkunux konxji dwar id-drittijiet taghom u l-obbligi ta’ min iaddimhom fir-rigward tas-saa u s-sigurtà; u dawn jistgu jibqgu lura milli jitkellmu dwar il-problemi u jkunu erqana li jibqgu joggbu lil min iaddimhom. Galhekk, dawn jetieg jingataw impjiegi bla periklu li jkunu adatti gall-iliet taghom kif ukoll gall-kapacitajiet fizici u mentali taghom filwaqt li jkollhom tarig u supervizjoni adegwati

Tniżżil
download

Pubblikazzjonijiet addizzjonali dwar dan is-suġġett