Immaniġġja s-Sustanzi Perikolużi
Esponiment
Esponiment
Setturi f’riskju par...
Setturi f’riskju partikolari
Effetti fuq is-saħħa
Effetti fuq is-saħħa

Setturi f’riskju partikolari info

Is-sustanzi perikolużi huma preżenti fis-setturi kollha, kemm jekk hu fis-setturi tradizzjonali bħall-agrikoltura, il-manifattura jew il-kostruzzjoni, kif ukoll f’setturi ‘ġodda u emerġenti’ bħar-riċiklaġġ jew il-kura fid-djar. It-teknoloġiji ġodda, is-setturi li jespandu u l-bidliet fil-mod kif jiġi organizzat ix-xogħol jistgħu jirriżultaw f'riskju akbar ta' periklu minn aġenti kimiċi. L-esponiment għas-sustanzi perikolużi kien irrappurtat f’setturi differenti b'dawn il-perċentwali:

62L-agrikoltura, il-forestrija u s-sajd 52Il-manifattura 51Il-kostruzzjoni, l-immaniġġjar tal-iskart, u l-provvista tal-ilma u tal-elettriku

Riskji ta’ gruppi speċifiċi info

Ċerti gruppi ta’ ħaddiema jistgħu jkunu f’riskju akbar ta’ esponiment għal sustanzi perikolużi fuq il-post tax-xogħol minħabba li ma għandhomx esperjenza, mhumiex konxji jew fiżikament huma aktar vulnerabbli. Il-persuni li ta’ spiss jibdlu l-impjieg jew li jkunu f’xogħol temporanju jew informali wkoll jistgħu jkunu f’riskju akbar. Ħaddiema oħra wkoll jistgħu jkunu vulnerabbli f’ċertu żmien għal raġunijiet differenti, pereżempju fit-twettiq ta’ attività ta’ xogħol li għandha riskju għoli u li mhijiex ta’ rutina bħax-xogħol ta’ manutenzjoni.

In-nisa
Il-ħaddiema żgħażagħ
Il-ħaddiema migranti
Il-persuni f’xogħol temporanju jew informali
Il-ħaddiema li ma għandhomx taħriġ u informazzjoni

Karċinoġeni info

L-esponiment għall-karċinoġeni fuq il-post tax-xogħol jikkawża l-maġġoranza tal-mard okkupazzjonali fatali fl-UE. Ħafna minn dawn l-imwiet ikunu jistgħu jiġu evitati. Hemm dispożizzjonijiet speċifiċi fl-UE biex jiġu protetti l-ħaddiema: skont id-Direttiva dwar il-Karċinoġeni u l-Mutaġeni, l-impjegaturi jridu jivvalutaw u jevitaw jew inaqqsu l-esponiment għall-karċinoġeni jew il-mutaġeni. L-EU-OSHA hija waħda minn sitt imsieħba li jappoġġaw il-Pjan Direzzjonali dwar l-Inizjattiva tal-Karċinoġeni.

1.6 miljun Kull sena, fl-Ewropa madwar 1.6 miljun persuna tal-età tax-xogħol jiġu dijanjostikati bil-kanċer.

Aktar minn 120,000 persunaHuwa stmat li kull sena, fl-UE aktar minn 120,000 persuna jiżviluppaw kanċer minħabba l-esponiment għall-karċinoġeni fuq il-post tax-xogħol

Hemm madwar 80,000 mewtaKull sena jkun hemm madwar 80,000 mewta minħabba l-esponiment għall-karċinoġeni fuq il-post tax-xogħol

Madwar 53% tal-imwiet relatati max-xogħol huma kkawżati mill-karċinoġeni

EUR 2.4 biljun kull sena Kull sena fl-Ewropa jintefqu EUR 2.4 biljun bħala spejjeż diretti tal-esponiment għall-karċinoġeni fuq il-post tax-xogħol

 

Benefiċċji info

Kulħadd jibbenefika minn immaniġġjar effiċjenti ta’ sustanzi perikolużi fuq il-post tax-xogħol. L-immaniġġjar attiv u parteċipattiv tas-sigurtà u tas-saħħa jagħmel negozju aktar kompetittiv, billi pereżempju jżid il-produttività.

  1. Titjib fis-saħħa tal-ħaddiema
  2. Inqas assenza minħabba mard
  3. Tnaqqis fl-infiq fuq miżuri ta’ kontroll, tagħmir ta’ protezzjoni personali u sorveljanza tas-saħħa
  4. Iffrankar fl-ispejjeż tal-protezzjoni kontra n-nirien u l-isplużjonijiet
  5. Tnaqqis fl-ispejjeż tar-rimi tal-iskart
  6. Reputazzjoni mtejba f’għajnejn il-klijenti u l-konsumaturi

Effetti fuq is-saħħa

Il-problemi tas-saħħa li jistgħu jiġu kkawżati meta wieħed jaħdem b'sustanzi perikolużi jvarjaw minn irritazzjoni ħafifa tal-għajnejn u tal-ġilda sa effetti serji, bħal difetti fit-twelid u kanċer. L-effetti jistgħu jkunu akuti jew fit-tul, u ċerti sustanzi jistgħu jkollhom effett kumulattiv.

Mard tal-ġilda
Allerġiji
Mard respiratorju
Kanċer
Problemi fir-riproduzzjoni u difetti fit-twelid
Ħsara lill-moħħ u lis-sistema nervuża
Avvelenament

Miżuri ta’ prevenzjoni info

Biex il-ħaddiema jiġu protetti minn sustanzi perikolużi, l-ewwel pass huwa li ssir valutazzjoni tar-riskju. Imbagħad, għandhom jittieħdu azzjonijiet biex kemm jista' jkun jitneħħew jew jitnaqqsu r-riskji. Il-leġiżlazzjoni Ewropea dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema tistabbilixxi ġerarkija ta' miżuri li l-impjegaturi jridu jieħdu sabiex jikkontrollaw ir-riskji ta’ sustanzi perikolużi.

Eliminazzjoni tas-sustanzi perikolużi
Sostituzzjoni b’sustanzi, prodotti kimiċi jew proċessi li huma inqas perikolużi
Miżuri tekniċi, bħall-eżawriment
Miżuri organizzazzjonali, bħas-separazzjoni tal-postijiet tax-xogħol
Tagħmir ta’ protezzjoni personali

Immaniġġja s-Sustanzi Perikolużi info

Is-sustanzi perikolużi jinstabu kważi fuq il-postijiet tax-xogħol kollha. Fl-Ewropa, miljuni ta’ ħaddiema jiġu f’kuntatt ma’ likwidu, gass jew aġenti solidi li jippreżentaw riskju għas-saħħa jew għas-sigurtà tal-ħaddiema.

Kultura ta’ prevenzjoni
Valutazzjoni tar-riskju
Miżuri ta’ prevenzjoni
Għodda u Gwida
Leġiżlazzjoni

Close
Infographic image
Riskji ta’ gruppi sp...
Riskji ta’ gruppi speċifiċi
Karċinoġeni
Karċinoġeni
Benefiċċji
Benefiċċji
Miżuri ta’ prevenzjoni