It-Tielet Stħarriġ Ewropew ta’ Intrapriżi dwar Riskji Ġodda u Emerġenti (ESENER 3)

Keywords:

Dan ir-rapport jippreżenta l-ewwel analiżi tas-sejbiet u l-konklużjonijiet ewlenin tat-tielet edizzjoni tal-istħarriġ tal-ESENER tal-EU-OSHA, li sar fl-2019. Aktar minn 45,000 stabbiliment fi 33 pajjiż ġew mistoqsija dwar il-ġestjoni attwali tagħhom tas-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali (OSH), inklużi l-ixprunaturi ewlenin ta' ġestjoni effettiva u tal-parteċipazzjoni tal-ħaddiema u l-ostakoli għalihom.

L-istħarriġ jiffoka b'mod partikolari fuq il-ġestjoni tar-riskji psikosoċjali — bħal stress u fastidju relatati max-xogħol — u jinkludi wkoll mistoqsijiet dwar id-diġitalizzazzjoni. B’ħarsa olistika lejn il-prattiki attwali tal-OSH madwar l-Ewropa, ir-riżultati tal-istħarriġ għandhom l-għan li jgħinu jinformaw politiki ġodda tal-OSH u jiżguraw li r-riskji f’postijiet tax-xogħol Ewropej jiġu ġestiti b’mod aktar effettiv.

Niżżel in: en