Ce Summary

Sommarju - X’se tfisser l-ekonomija ċirkolari (CE) għas-sigurtà u s-saħħa okkupazzjonali (OSH)?

Keywords:

L-iżvilupp ta’ ekonomija ċirkolari huwa element ewlieni għall-għan tal-Kummissjoni Ewropea li l-klima tal-Ewropa tagħmilha newtrali sal-2050.

Dan it-tgħarrif dwar it-tbassir jesplora l-effett li l-implimentazzjoni ta’ ekonomija ċirkolari jkollha fuq il-kundizzjonijiet tax-xogħol u s-saħħa u s-sigurtà okkupazzjonali (OSH) bl-użu ta’ erba’ xenarji futuri.

Kull xenarju juri l-impatt ta’ deċiżjonijiet differenti ta’ politika li se jittieħdu matul id-deċennju li jmiss, u flimkien dawn juru kemm jistgħu jvarjaw b’mod wiesa’ l-isfidi tal-OSH fis-snin li ġejjin.

It-tgħarrif huwa mfassal biex jinkoraġġixxi d-djalogu u r-riflessjoni fost il-partijiet ikkonċernati, bl-għan li jinforma t-teħid ta’ deċiżjonijiet tal-lum.

Niżżel in: cs | da | en | es | fi | fr | hr | lt | mt | sk |