psychosocial_risks_low_socioeconomic_status_summary_en

Sommarju L-esponiment għal riskji psikosoċjali u l-eżiti għas-saħħa mentali ta’ ħaddiema Ewropej bi status soċjoekonomiku baxx

Keywords:

Ix-xenarju li qed jinbidel tas-suq tax-xogħol qed jara żieda fil-fatturi ta’ stress tas-saħħa mentali. Dan ir-rieżami jħares lejn ir-riskji psikosoċjali (PSRs) u l-eżiti avversi għas-saħħa mentali f’ħaddiema Ewropej bi status soċjoekonomiku baxx (LSES). Dan jenfasizza l-pandemija tal-COVID-19 u d-diġitalizzazzjoni bħala xejriet esterni b’saħħithom li għandhom impatt fuq il-preżenza tal-PSRs u s-saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol għal dan il-grupp speċifiku ta’ ħaddiema. 

Ir-rieżami joffri 10 prattiki tajba mill-kumpaniji u mill-partijiet ikkonċernati li jimmoderaw il-firxa ta’ eżiti avversi għas-saħħa f’ħaddiema b’LSES. Is-sejbiet jinformaw direzzjonijiet ta’ riċerka futuri u jipproponu indikaturi ta’ politika biex jittejbu l-ġestjoni u l-prevenzjoni tal-PSRs għall-grupp ta’ ħaddiema b’LSES.

Niżżel in: el | en | sk |

Pubblikazzjonijiet addizzjonali dwar dan is-suġġett