Sommarju - Is-saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol wara l-pandemija tal-COVID

Keywords:

Il-pandemija tal-COVID-19 kellha impatt qawwi fuq id-dinja tax-xogħol. Dan ir-rapport jippreżenta s-sejbiet ta’ analiżi ta’ stħarriġiet Ewropej dwar is-saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol li jkopru perjodi ta’ qabel, matul u wara l-pandemija.

Punti sinifikanti huma relatati mal-impatt differenti fuq setturi partikolari, it-tip ta’ xogħol, is-sottogruppi ta’ ħaddiema u l-ġeneru, id-diġitalizzazzjoni, u l-importanza tal-organizzazzjonijiet li jimplimentaw b’mod proattiv miżuri ta’ saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Barra minn hekk, l-indirizzar tar-riskji psikosoċjali relatati max-xogħol irid ikun parti mill-miżuri li jipproteġu lill-ħaddiema kemm issa kif ukoll kontra avvenimenti kritiċi futuri.

Niżżel in: en