Summary - Literature Review - Automation of cognitive and physical tasks in health and social care sector

Sommarju - Awtomatizzazzjoni ta’ kompiti konjittivi u fiżiċi fis-settur tas-saħħa u tal-kura soċjali: implikazzjonijiet għas-sigurtà u s-saħħa

Keywords:

L-użu tal-intelliġenza artifiċjali u tar-robotika għall-awtomatizzazzjoni tal-kompiti fiżiċi u konjittivi fis-settur tas-saħħa u tal-kura soċjali jippreżenta diversi opportunitajiet għat-tnaqqis tar-riskji għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH). Madankollu, dan jista’ jqajjem ukoll implikazzjonijiet negattivi potenzjali oħra fuq l-OSH bħall-biża’ ta’ telf ta’ impjiegi jew esponiment akbar għal riskji ta’ sigurtà minħabba dipendenza żejda fuq it-teknoloġija.

Abbażi ta’ rieżami tal-letteratura u eżempji magħżula ta’ prattika tajba, dan l-istudju jenfasizza aspetti importanti tal-użu tal-intelliġenza artifiċjali u tar-robotika avvanzata fis-settur u jipprovdi rakkomandazzjonijiet biex tiġi żgurata OSH adegwata meta tiġi introdotta l-awtomatizzazzjoni tal-kompiti fiżiċi u konjittivi fis-settur tal-HeSCare.

Niżżel in: en