Robot li jawtomatizza t-tindif tad-demel biex tinżamm l-iġjene fil-bhejjem (ID11)

Keywords:

Il-produzzjoni sostenibbli fl-industrija tal-ikel hija l-futur. L-iżviluppatur tat-teknoloġija Olandiż eżaminat f’dan l-istudju tal-każ jiffoka fuq il-magni agrikoli b’rabta mal-baqar tal-ħalib.

Il-prodotti tagħhom jintużaw f’aktar minn 45 pajjiż fl-UE u madwar id-dinja. Ir-robot tagħhom li jsuq b’mod awtonomu jista’ jżomm l-istandards tal-iġjene fil-kompartimenti tal-baqar u jispeċjalizza fit-tindif tad-demel.

Il-bidla fil-mudell li jirriżulta minn din l-innovazzjoni tista’ twassal biex il-bdiewa jitbiegħdu mir-rwol tradizzjonalment perċepit ta’ ħaddiem manwali lejn pożizzjonijiet u responsabbiltajiet aktar maniġerjali fl-azjendi agrikoli.

Niżżel in: en

Pubblikazzjonijiet addizzjonali dwar dan is-suġġett