Psychosocial risks in the health and social care sector

Riskji psikosoċjali fis-settur tas-saħħa u l-kura soċjali

Keywords:

Fost l-isfidi ewlenin iffaċċjati mis-settur tas-saħħa u l-kura soċjali hija l-popolazzjoni li qed tixjieħ tal-Ewropa, li tirriżulta f’domanda akbar u forza tax-xogħol li qed tixjieħ. Dan id-dokument jirrieżamina l-fatturi ta’ riskju psikosoċjali li jaffettwaw is-saħħa u l-benesseri tal-ħaddiema tas-settur.

Dan jiddiskuti l-istrateġiji tal-ġestjoni tar-riskju implimentati mill-organizzazzjonijiet tas-saħħa u l-kura soċjali u jenfasizza prattiki ta’ suċċess, bħal interventi parteċipattivi u inizjattivi mmirati lejn it-tisħiħ tar-reżiljenza tal-ħaddiema. Dan id-dokument jenfasizza wkoll l-importanza li jiġu indirizzati s-sorsi organizzattivi ta’ dawn ir-riskji.

Niżżel in: en