Ir-riskji għas-sikurezza u s-saħħa okkupazzjonali tax-xogħol tal-konsenja tal-pakketti organizzat permezz ta’ pjattaformi diġitali tax-xogħol

Keywords:

Ix-xogħol tal-konsenja tal-pakketti, jew is-servizzi ta’ kurrier, qed isiru dejjem aktar organizzati permezz ta’ pjattaformi diġitali tax-xogħol. Dan jippreżenta sfidi ġodda għas-sikurezza u s-saħħa tal-ħaddiema tal-konsenja. Il-ħaddiema tal-pjattaformi tal-konsenja tal-pakketti normalment ma jkunux jafu x’tip ta’ kompiti se jwettqu, għal kemm żmien u fejn. Hemm ukoll żieda fl-arranġamenti ta’ sottokuntrattar u ta’ xogħol mhux standard. 

Dan l-istudju tal-każ jesplora l-konsenja tal-pakketti mwettqa fl-ekonomija tal-pjattaformi. Jeżamina r-riskji għas-sikurezza u s-saħħa okkupazzjonali (OSH) relatati ma’ xogħol ta’ konsenja ta’ pakketti permezz ta’ pjattaforma tax-xogħol diġitali.

L-istudju jkopri wkoll il-prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskju tal- OSH. Fl-aħħar nett, jenfasizza l-importanza dejjem tikber tal-konsenja tal-pakketti, li tirċievi ħafna inqas attenzjoni mill-konsenja tal-ikel u t-trasport tal-passiġġieri.

Niżżelin: en