Servizzi / Esperti ta’ prevenzjoni tas-saħħa u s-sigurtà okkupazzjonali fl-Ewropa

Keywords:

Id-Dokument ta’ Diskussjoni jikkontribwixxi għad-diskors attwali dwar ir-rwol li s-servizzi ta’ prevenzjoni għandhom biex jappoġġaw konformità sostantiva mal-istandards tas-saħħa u s-sigurtà okkupazzjonali (OSH).

Dan jirrieżamina r-rwol tal-prattika professjonali tal-OSH fuq il-postijiet tax-xogħol fl-UE fis-seklu 21. Dan isir fir-rigward tad-diskors usa’ dwar ir-rwol li l-għajnuna professjonali għandha fil-kisba ta’ konformità sostantiva, biex b’hekk tgħin ukoll l-identifikazzjoni tal-limiti tal-għarfien attwali u l-mistoqsijiet ewlenin għall-politika u r-riċerka futuri.  

Niżżel in: en