Disturbi muskoloskeletali fost it-tfal u ż-żgħażagħ: il-prevalenza, il-fatturi ta’ riskju, il-miżuri preventivi

Keywords:

Saret ħafna riċerka fuq id-disturbi muskoloskeletali (MSDs), iżda l-biċċa l-kbira tar-rapporti jiffukaw fuq l-adulti. Dan ir-rieżami tal-ambitu jiffoka fuq ir-riċerka fit-tfal u ż-żgħażagħ — kemm qabel kif ukoll wara li jissieħbu fis-suq tax-xogħol.

Peress li ħafna problemi tal-MSD jibdew fit-tfulija, huwa importanti li jiġi identifikat kif dawn jistgħu jiġu evitati f’età bikrija. Ħafna fatturi jinfluwenzaw l-iżvilupp tal-MSDs, inklużi fatturi fiżiċi (eż. l-obeżità, in-nuqqas ta’ rqad, ħin twil bilqiegħda), fatturi soċjoekonomiċi u fatturi individwali (eż. ġeneru, età). Dan ir-rieżami jeżamina kif dawn il-fatturi jaffettwaw l-MSDs fit-tfal u ż-żgħażagħ, kif jistgħu jiġu evitati u kemm is-saħħa muskoloskeletali tajba tista’ ssir parti integrali tal-edukazzjoni.

Niżżel in: en