Previżjoni dwar ir-riskji ġodda u emerġenti assoċjati mat-teknoloġiji ġodda sal-2020: Workshop għal Punti Fokali tal-UE

Keywords:

Dan ir-rapport jiddeskrivi workshop, ibbażat fuq il-proġett Previżjoni fuq Impjiegi Ekoloġiċi u li sar f’Bilbao fit-12 u fit-13 ta’ Novembru 2013 għall-Punti Fokali tal-EU-OSHA. L-għanijiet ta’ dan il-workshop kienu li jiżdied il-fehim tal-Punti Fokali u l-interess tagħhom fis-sejbiet tal-proġett tal-EU-OSHA “Previżjoni dwar ir-Riskji Ġodda u Emerġenti Assoċjati mat-Teknoloġiji Ġodda fl-Impjiegi Ekoloġiċi sal-2020”; sabiex il-Punti Fokali jiġu murija l-użu ta' xenarji li jappoġġjaw id-diskussjonijiet strateġiċi u l-applikazzjoni tagħhom għat-tfassil tal-politika.

Niżżel in: da | de | el | en | es | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | nl | sk | sl |