L-iżvilupp ta’ valutazzjoni tar-riskju dinamika u l-implikazzjonijiet tagħha għas-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali

Keywords:

Il-valutazzjoni tar-riskju hija ta’ importanza kbira għall-benesseri fuq il-post tax-xogħol. Bħala element fundamentali tal-approċċ Ewropew għas-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali (OSH), il-valutazzjoni tar-riskju hija rekwiżit għall-ambjenti kollha tax-xogħol fl-Istati Membri tal-UE. Madankollu, hemm varjazzjoni kbira fil-prestazzjoni tagħha madwar l-Istati Membri, bl-SMEs li jippreżentaw l-aktar diffikultà f’dan ir-rigward.

Dan id-dokument ta’ diskussjoni jħares lejn il-progress li qed jagħmlu n-negozju u l-industrija fil-valutazzjoni tar-riskju. B’mod partikolari, dan iqis kwistjonijiet differenti relatati mal-iżviluppi fil-valutazzjoni tar-riskju dinamika.

Id-dokument jeżamina s-suġġett mill-perspettivi ta’ approċċ kummerċjali u mill-industriji tas-sikurezza tal-proċess. Dan jippreżenta l-implikazzjonijiet u t-tagħlimiet importanti miż-żewġ perspettivi fl-applikazzjoni ta’ valutazzjoni tar-riskju dinamika fil-ġestjoni tal-OSH.

Niżżelin: en

Pubblikazzjonijiet addizzjonali dwar dan is-suġġett