Considerations on the use of rapid antigen detection (including self-) tests for SARS-CoV-2 in occupational settings

Keywords:

Dan iċ-Ċentru Ewropew konġunt għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) u r-rapport tekniku tal-EU-OSHA jipprovdu ħarsa ġenerali lejn l-użu ta’ testijiet dijanjostiċi rapidi tal-antiġeni għas-SARS-CoV-2, il-virus li jikkawża l-COVID-19, f’ambjenti okkupazzjonali. Dan jinkludi stħarriġ dwar il-punti fokali tal-EU-OSHA dwar l-użu ta’ testijiet rapidi tal-antiġeni f’kuntest ta’ post tax-xogħol.

Ir-rapport iqis il-fatturi involuti fl-introduzzjoni ta’ testijiet rapidi tal-antiġeni fil-postijiet tax-xogħol u jikkonkludi li l-ittestjar jista’ jkollu rwol fit-tnaqqis tat-tixrid tal-virus f’ambjenti fuq ġewwa b’riskju għoli. Madankollu, jenfasizza li l-ittestjar jenħtieġ li jintuża biex jikkumplimenta, aktar milli jissostitwixxi, miżuri oħra ta’ sikurezza u saħħa għall-prevenzjoni tat-tixrid tal-virus. Huwa jisħaq ukoll fuq l-importanza li jiġu involuti l-awtoritajiet, il-ħaddiema, l-impjegaturi u s-servizzi tas-saħħa okkupazzjonali meta tkun qed tiġi żviluppata strateġija ta’ ttestjar għall-post tax-xogħol. Kooperazzjoni tajba bejn is-sikurezza u s-saħħa okkupazzjonali u l-atturi tas-saħħa pubblika hija vitali biex jiġi żgurat li kulħadd ikun protett.

Niżżelin: en