Rapport Annwali 2017

Keywords:

Infakkru l-kisbiet u nħarsu 'l quddiem lejn miri futuri

Ir-Rapport Annwali tal-EU-OSHA 2017 jippreżenta l-kisbiet fil-proġetti ewlenin tiegħu u jħares 'il quddiem għal għanijiet futuri. Attivitajiet importanti fl-2017 jinkludu t-tlestija tat-tieni edizzjoni tal-Istħarriġ Ewropew tal-Intrapriżi dwar Riskji Ġodda u Emerġenti u s-summit finali f'Bilbao li temm il-Kampanja 2016-17 tal-Postijiet tax-Xogħol Ħielsa mill-Periklu, hekk kif bdew il-preparazzjonijiet għall-kampanja 2018-19, Postijiet tax-Xogħol Ħielsa mill-Periklu Jimmaniġġjaw Sustanzi Perikolużi.

L-EU-OSHA kompliet ikollha preżenza qawwija fil-livell nazzjonali, Ewropew u internazzjonali, torganizza u tattendi avvenimenti matul is-sena. L-Aġenzija kkollaborat fuq proġetti ma’ għadd ta’ korpi oħra tal-UE, kompliet tikkontribwixxi għall-Pjan Direzzjonali tal-UE dwar il-Karċinoġeni u kienet riċevitur tal-Premju tal-Ombudsman Ewropew għal Amministrazzjoni Tajba.

Niżżel in: en

Pubblikazzjonijiet addizzjonali dwar dan is-suġġett