Politici și practici de prevenție. Metode de abordare a afecțiunilor musculo-scheletice de origine profesională

Keywords:

În cadrul proiectului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă intitulat „Analiza cercetării, politicii și practicii privind prevenirea afecțiunilor musculo-scheletice de origine profesională”, echipa de proiect a efectuat o analiză amplă a politicilor de prevenire a afecțiunilor musculo-scheletice (AMS) desfășurate în mai multe țări. Scopul urmărit a fost o mai bună înțelegere a circumstanțelor în care se atinge eficacitatea maximă a strategiilor și acțiunilor de abordare a acestei probleme foarte frecvente privind sănătatea în muncă.

Raportul descrie 25 de inițiative la nivel de politică și conține o analiză aprofundată a situației din șase țări cu o varietate de abordări strategice în prevenirea afecțiunilor musculo-scheletice. Rezultatele prezintă deficitul de date și lacunele identificate în evaluare, precum și factorii de succes care reies din analiză.

Descărcațiin: en