Belgia: Prevenirea afecțiunilor musculo-scheletice ca prioritate a strategiei naționale și a campaniilor de prevenire a AMS

Keywords:

Acest studiu de caz subliniază că afecțiunile musculo-scheletice (AMS) afectează mai mult de jumătate din lucrătorii din Belgia și sunt o cauză din ce în ce mai frecventă a absenței la locul de muncă și a invalidității pe termen lung. Politicile, strategiile și campaniile naționale în domeniul securității și sănătății în muncă recunosc importanța AMS și a prevenirii acestora. O caracteristică importantă a acestora este colaborarea, experții furnizând politicilor abordări bazate pe dovezi.

Abordarea strategică adoptată urmărește beneficiile prevenirii AMS pentru lucrători, angajatori și societate. Legislația este orientată spre obiective: sunt descrise natura problemelor și cauzele (și consecințele) lor și sunt furnizate informațiile și instrumentele pentru a le aborda.

Descărcațiin: en