Prezentare - Valoarea securității și sănătății în muncă și costurile accidentelor de muncă și ale bolilor profesionale pentru societate

Keywords:

Acest document prezintă pe scurt rezultatele celei de-a doua etape a proiectului EU-OSHA de estimare a costurilor accidentelor de muncă, bolilor profesionale și deceselor la locul de muncă la nivel european. Sunt elaborate două metode de estimare a costurilor:

  • o abordare ascendentă, bazată pe componentele individuale ale costurilor - costuri directe, indirecte și necorporale;
  • o abordare descendentă, bazată pe date internaționale despre povara economică pe care o reprezintă accidentele și bolile.

Estimarea costurilor vizează cinci țări — Finlanda, Germania, Țările de Jos, Italia și Polonia — pentru care există suficiente date și care sunt reprezentative pentru diversitatea geografică, industrială și a sistemelor sociale ale Europei. Sunt comparate rezultatele celor două metode, sunt cântărite avantajele și dezavantajele lor și sunt analizate implicațiile pentru factorii de decizie.

Descărcațiin: da | de | el | en | fi | fr | lt | mt | pl | ro | sv |