Expunerea la agenți biologici și problemele de sănătate asociate în domeniul gestionării deșeurilor și al epurării apelor uzate

Keywords:

Acest document de dezbatere prezintă rezultatele cercetării cu privire la riscurile pe care le reprezintă agenții biologici pentru lucrătorii din domeniul gestionării deșeurilor și al epurării apelor uzate din cauza agenților biologici. UE produce cantități din ce în ce mai mari de deșeuri, iar lucrătorii din aceste sectoare sunt expuși deseori la microorganisme care pot fi dăunătoare, cum ar fi bacteriile, virusurile și ciupercile. Documentul de dezbatere analizează cauzele unei astfel de expuneri și efectele sale asupra sănătății și examinează modul în care schimbarea metodelor de gestionare a deșeurilor influențează riscurile la care sunt expuși lucrătorii. Interviurile cu experți și grupurile tematice cu lucrători au facilitat culegerea de informații cu privire la măsurile de politică care ar putea contribui la reducerea riscurilor, inclusiv pentru grupurile de lucrători expuși unor riscuri deosebite.

Descărcați in: de | el | en | fr | lt | lv | mt |