Artificial intelligence for worker management: mapping definitions, uses and implications (Inteligența artificială în gestionarea lucrătorilor: cartografierea definițiilor, utilizărilor și implicațiilor

Keywords:

Instrumentele de inteligență artificială perturbă locul de muncă. Sinteza politică de față analizează această perturbare și efectele potențiale asupra lucrătorilor.

Oferă o definiție a sistemelor de gestionare a lucrătorilor pe bază de inteligență artificială, prezintă o imagine de ansamblu asupra modului în care aceste sisteme sunt puse în aplicare și de către cine, explicând riscurile și oportunitățile pentru siguranța și sănătatea lucrătorilor când le folosesc.

Sinteza prezintă rezultatele unei cercetări efectuate de EU-OSHA cu privire la sistemele de gestionare a lucrătorilor pe bază de inteligență artificială și implicațiile pentru SSM, pe baza literaturii de specialitate, a interviurilor detaliate cu experți, a consultărilor cu punctele focale naționale și a analizei datelor din Sondajul european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER-3).

Descărcați in: en | lt |