You are here

Campania „Locuri de muncă sigure și sănătoase” 2018-2019

Future Healthy Workplaces Campaigns
Campania 2018-2019 se va concentra asupra substanțelor periculoase, având drept obiectiv să crească gradul de conștientizare și să promoveze o cultură a prevenirii la locul de muncă din întreaga UE, precum și să vizeze anumite grupuri de lucrători.

Obiectivele campaniei sunt:

 • să crească gradul de conștientizare cu privire la importanța prevenirii riscurilor prezentate de substanțele periculoase, ajutând la disiparea neînțelegerilor comune.
 • să promoveze evaluarea riscurilor prin furnizarea de informații cu privire la instrumentele practice și prin crearea de oportunități pentru a efectua schimbul de bune practici, cu axare în special pe:
  • eliminarea sau înlocuirea substanțelor periculoase utilizate la locul de muncă;
  • ierarhia măsurilor de prevenire (și anume urmarea ierarhiei precizate în legislație, astfel încât să fie utilizate cele mai eficace tipuri de măsuri).
 • sporească gradul de conștientizare cu privire la riscurile legate de expunerea la agenții cancerigeni la locul de muncă, prin sprijinirea schimbului de bune practici; EU-OSHA este semnatară a convenției prin care se angajează la Foaia de parcurs privind agenții cancerigeni.
 • Să vizeze grupurile de lucrători cu nevoi specifice și niveluri de risc mai ridicate prin furnizarea de informații personalizate, precum și exemple de bune practici. Aceste grupuri pot include:

  • femei;
  • lucrători migranți;
  • tineri;
  • lucrători expuși la un risc crescut din cauza sectorului sau a locului de muncă unde sunt angajați;
  • lucrători temporari și lucrători din domeniul economiei informale.
 • Să amelioreze cunoaşterea cadrului legislativ care este deja în vigoare în scopul de a proteja lucrătorii, precum și de a evidenția evoluția politicilor.