Campania 2018-2019: Locuri de muncă sănătoase prin managementul substanțelor periculoase

Image
Future Healthy Workplaces Campaigns

Expunerea la substanțe periculoase în cadrul locurilor de muncă din Europa este mult mai des întâlnită decât își închipuie majoritatea oamenilor. Substanțele periculoase de la locul de muncă pot cauza o mare varietate de probleme de sănătate și de boli, generând și riscuri la adresa securității. Campania 2018-2019 își propune să crească gradul de conștientizare cu privire la riscurile prezentate de substanțele periculoase la locul de muncă, precum și să promoveze o cultură a prevenirii riscurilor.

Obiectivele campaniei

 • crească gradul de conștientizare cu privire la importanța prevenirii riscurilor prezentate de substanțele periculoase, ajutând la disiparea neînțelegerilor frecvente.
 • promoveze evaluarea riscurilor, prin oferirea de informații cu privire la instrumentele practice și prin crearea de ocazii de a face schimb de bune practici, cu accent în mod special pe:
  • eliminarea sau înlocuirea substanțelor periculoase utilizate la locul de muncă
  • ierarhia măsurilor de prevenire (respectarea ierarhiei precizate în legislație, pentru a se alege întotdeauna cel mai eficace tip de măsuri).
 • sporească gradul de conștientizare cu privire la riscurile legate de expunerea la agenți cancerigeni la locul de muncă, prin sprijinirea schimbului de bune practici; EU-OSHA este semnatară a convenției prin care se angajează să respecte Foaia de parcurs privind agenții cancerigeni.
 • se adreseze categoriilor de lucrători cu nevoi specifice și celor expuși unui nivel mai ridicat de riscuri, prin furnizarea unor informații adaptate și a unor exemple de bune practici. Riscurile pot fi mai mari în cazul lucrătorilor lipsiți de experiență, neinformați sau mai vulnerabili din punct de vedere fizic, al celor care își schimbă frecvent locul de muncă sau lucrează în sectoare în care problema este puțin cunoscută sau al celor cu sensibilități fiziologice mai mari sau diferite (cum este cazul ucenicilor tineri sau al diferențelor dintre bărbați și femei).
 • crească nivelul de cunoaștere a cadrului legislativ în vigoare pentru protejarea lucrătorilor, precum și să evidențieze evoluțiile politicilor din domeniu.

Motivele campaniei

În pofida unui număr considerabil de legi care au ca scop protejarea lucrătorilor împotriva substanțelor periculoase, aceste substanțe generează încă riscuri majore la adresa sănătății și a securității la locul de muncă. Numeroase persoane din Uniunea Europeană sunt expuse la substanțe periculoase în cadrul spațiului de lucru. În plus, deoarece pericolele sunt adesea invizibile sau nu sunt bine înțelese – putând fi cauzate de vapori, de pulberi sau de expuneri accidentale –, ele nu pot fi combătute corespunzător. De cele mai multe ori, măsurile sunt luate prea târziu.

Prin cooperarea cadrelor de conducere și a lucrătorii, se pot pune bazele unei culturi solide de prevenire a riscurilor, în care substituția să facă parte din rutina curentă de prevenție și protecție. O etapă esențială a acestui proces constă în evaluarea completă a riscurilor.

Evenimentele campaniei

Câteva date importante ale campaniei:

 • Reuniunea partenerilor din cadrul UE: martie 2018
 • Lansarea campaniei și a Premiilor pentru bune practici: aprilie 2018
 • Săptămâna europeană pentru securitate și sănătate în muncă: octombrie 2018
 • Premiul de film dedicat locurilor de muncă sănătoase: noiembrie 2018
 • Evenimentul de schimb de bune practici: al doilea trimestru al anului 2019
 • Săptămâna europeană pentru securitate și sănătate în muncă: octombrie 2019
 • Premiul de film dedicat locurilor de muncă sănătoase: noiembrie 2019
 • Summitul „Locuri de muncă sigure și sănătoase” și ceremonia de decernare a Premiilor pentru bune practici: noiembrie 2019

Cine poate să participe? Cum vă puteți implica?

Oricine este interesat de securitatea și sănătatea la locul de muncă este mai mult decât binevenit să participe. Categoriile următoare sunt încurajate în mod special să își facă vocea auzită în cadrul campaniei:

 • punctele focale EU-OSHA și rețelele lor;
 • partenerii sociali (europeni și naționali);
 • comitetele de dialog social sectorial;
 • factorii de decizie (europeni și naționali);
 • întreprinderile mari, federațiile sectoriale și asociațiile de IMM-uri;
 • instituțiile europene și rețelele acestora (Rețeaua întreprinderilor europene);
 • organizațiile neguvernamentale europene;
 • specialiștii în domeniul SSM și asociațiile lor;
 • comunitatea de cercetare în domeniul SSM;
 • inspectoratele de muncă și asociațiile lor;
 • mass-media.

Modalitățile de implicare sunt diverse. Ați putea, de exemplu, personal sau prin intermediul organizației dumneavoastră:

 • să sensibilizați publicul prin distribuirea materialelor de campanie;
 • să organizați evenimente și activități;
 • să utilizați și să promovați instrumentele practice;
 • să deveniți partener oficial al campaniei;
 • să vizitați site-ul campaniei și să urmăriți hashtagul campaniei #EUhealthyworkplaces pe rețelele sociale (Facebook, Twitter și LinkedIn).

Sfaturi practice

Puteți găsi o gamă largă de resurse pe site-ul dedicat campaniei, www.healthy-workplaces.eu, printre care:

 • un ghid de campanie cuprinzător;
 • o serie de fișe informative dedicate subiectelor prioritare;
 • un instrument electronic practic care oferă orientări cu privire la gestionarea substanțelor periculoase la locul de muncă;
 • o bază de date care conține studii de caz, instrumente și alte materiale cu bune practici;
 • prezentări, postere, o broșură și infografice care pot fi utilizate pentru promovarea campaniei;
 • setul de instrumente al campaniei, menit să vă ajute în activitățile legate de campanie;
 • o bază de date cu materiale audiovizuale de sensibilizare și animații video cu Napo;
 • linkuri utile.