Strategia instituțională și programele de activitate

Programele de activitate au la bază strategia instituțională a EU-OSHA.

Elaborarea unei strategii pe termen lung

Strategia actuală a EU-OSHA se întinde până în 2027 și cuprinde șase obiective strategice, care reprezintă șase domenii prioritare:

  • Anticiparea schimbărilor
  • Fapte și cifre
  • Instrumente pentru gestionarea SSM
  • Sensibilizare
  • Diseminarea cunoștințelor în rețea
  • Colaborare strategică și operațională în rețea

Pentru mai multe informații, descărcați Programul strategic multianual al EU-OSHA pentru perioada 2022-2027

Planificare pentru anul următor

În fiecare an, directorul executiv al EU-OSHA pregătește un document unic de programare pentru stabilirea programului continuu al agenției pe trei ani, iar consiliul de administrație îl adoptă. Documentul detaliază activitățile care urmează să fie desfășurate și obiectivele care trebuie atinse, îndeosebi pentru anul următor.

Documentul unic de programare stabilește priorități clare și are rolul de a asigura utilizarea optimă a resurselor și a rețelei agenției. 

Pentru a consulta programele de activitate/documentele unice de programare pentru anii precedenți, accesați pagina noastră de publicații.