Strategia instituțională și programele de lucru

Programele de lucru au la bază strategia instituțională a EU-OSHA.

Elaborarea unei strategii pe termen lung

Strategia instituțională actuală a agenției acoperă perioada 2018–2023 și identifică șase domenii prioritare:

  1. Anticiparea schimbărilor – prin proiectele noastre prospective
  2. Date și cifre — culegerea și diseminarea de informații pentru cercetători și factori de decizie prin intermediul prezentărilor generale privind ESENER și SSM
  3. Instrumente pentru gestionarea SSM – în special prin intermediul OiRA
  4. Creșterea gradului de sensibilizare privind SSM – prin campaniile pentru locuri de muncă sigure și sănătoase și prin alte activități de sensibilizare
  5. Crearea unei rețele de diseminare a cunoștințelor – în special prin dezvoltarea OSHwiki
  6. Colaborare în rețea

Pentru mai multe informații, descărcați strategia instituțională EU-OSHA pentru 2018–2023, care este conformă cu Cadrul strategic al Comisiei Europene cu privire la sănătate și securitate în muncă 2014-2020 și Comunicarea Comisiei Europene cu privire la modernizarea SSM începând cu ianuarie 2017

Planificare pentru anul următor

În fiecare an, directorul executiv al EU-OSHA pregătește un document de programare de stabilire a programului continuu al agenției pe trei ani, iar consiliul de administrație îl adoptă. Documentul detaliază activitățile care urmează să fie desfășurate și obiectivele care trebuie atinse, îndeosebi pentru anul următor.

Documentul de programare stabilește priorități clare și are rolul de a asigura utilizarea optimă a resurselor și a rețelei agenției. Anticiparea schimbărilor, campaniile de sensibilizare și fișele cu date și cifre pe teme specifice SSM sunt câteva domenii de activitate importante.

Pentru a consulta planurile anuale de management din anii anteriori, vizitați pagina noastră cu publicații, unde veți mai găsi diverse rapoarte anuale și rapoartele anuale de activitate ale agenției, care detaliază modul în care ne-am îndeplinit obiectivele.

Share this on: