Reminder of safe handling of loads

Back to MSDs and filter
Reminder of safe handling of loads

Atgādne par drošu smagumu pārvietošanu

Type of item
Visual resources
Guides & Tools
Country
Il-Latvja
Languages

Latvian

Provider
Provider (English)
Institute for Safety, Environment and Health
Provider (Original)
Darba drošības un vides veselības institūts

Description

This guide provides practical advice and examples on the correct positions for workers who handle loads and the correct way to maintain a good posture. It also provides examples of stretching exercises in seated work.

 

Šīs atgādnes mērķis ir sniegt praktiskus padomus un piemērus par pareiziem smagumu pārvietošanas principiem un iespējamiem palīglīdzekļiem nodarbinātajiem, kas pārvieto smagumus ar fizisku spēku – pārvieto smagumu ar roku spēku, nes uz muguras, novieto kravu, kas tiek celta ar palīglīdzekļiem gala stāvoklī u.c. Vispārīgas prasības smagumu pārvietošanai ir noteiktas Ministru kabineta 2002.gada 6.augusta noteikumos nr.344 “Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus”.

 

Access tool

Language of original language description

Latvian

Other data

Sector / Indrustry covered
Mhux speċifiku għas-Settur
Hazards
Tqandil manwali tat-tagħbija
Health effects
MSDs mhux speċifikati
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Kollha (l-ebda grupp speċifiku)
Prevention measures
Titjib fit-tekniki ta’ xogħol individwali (eż. pożizzjonijiet ta’ tqandil manwali)
Pariri u miżuri sempliċi
Parteċipazzjoni tal-ħaddiema
Eżerċizzji
Purpose of the material
Gwida
Target audience
Ħaddiema
Type of visual resource
Fuljett/Ktejjeb
Priority area
Prevenzjoni
Year
2020