Managementul substanțelor periculoase
Expunerea
Expunerea
Sectoare cu riscuri ...
Sectoare cu riscuri deosebite
Efectele asupra sănă...
Efectele asupra sănătății

Sectoare cu riscuri deosebite info

În toate sectoarele există substanțe periculoase, fie în sectoare tradiționale precum agricultura, industria prelucrătoare sau construcțiile, fie în sectoare „noi și emergente”, precum reciclarea sau îngrijirea la domiciliu. Noile tehnologii, sectoarele aflate în expansiune și schimbările în modul de organizare a muncii pot duce la creșterea riscului de vătămare aferent agenților chimici. Expunerea la substanțe periculoase a fost raportată în diferite sectoare, cu aceste procente:

62Agricultură, silvicultură și pescuit 52Industria prelucrătoare 51Construcții, gestionarea deșeurilor și distribuția de apă și de energie electrică

Riscuri pentru categorii specifice info

Anumite categorii de lucrători au un risc mai mare de expunere la substanțe periculoase la locul de muncă pentru că sunt lipsite de experiență, nu au cunoștință de riscuri sau sunt mai vulnerabile din punct de vedere fizic. Persoanele care își schimbă frecvent locul de muncă sau care desfășoară muncă temporară sau fără forme legale pot fi, de asemenea, expuse unor riscuri mai mari. Și alți lucrători pot fi vulnerabili în anumite momente, din diferite motive, de exemplu atunci când desfășoară activități excepționale de lucru, cu risc mare, cum ar fi activitățile de întreținere.

Femeile
Lucrătorii tineri
Lucrătorii migranți
Persoanele cu activitate temporară sau fără forme legale
Lucrători fără formare profesională și neinformați

Agenții cancerigeni info

Expunerea la agenți cancerigeni la locul de muncă este cauza majorității bolilor profesionale fatale în UE. Multe dintre aceste decese ar putea fi prevenite. În UE există dispoziții specifice pentru protecția lucrătorilor: în temeiul Directivei privind agenții cancerigeni și mutageni, angajatorii trebuie să evalueze și să evite sau să reducă la minimum expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni. EU-OSHA este unul dintre cei șase parteneri care susțin inițiativa „Foaia de parcurs privind agenții cancerigeni”.

Aproximativ 1,6 milioane de persoane de vârstă activă sunt diagnosticate anual cu cancer în Europa

Peste 120 000 de persoane Se estimează că, în UE, peste 120 000 de persoane pe an dezvoltă cancer ca urmare a expunerii profesionale la agenți cancerigeni

Aproximativ 80 000 de decese survin în fiecare an din cauza expunerii profesionale la agenți cancerigeni

Aproximativ 53 % din decesele profesionale sunt cauzate de agenți cancerigeni

2,4 miliarde EUR pe an sunt costurile directe ale expunerii la agenți cancerigeni la locul de muncă în Europa

 

Beneficii info

Toată lumea beneficiază de o gestionare eficientă a substanțelor periculoase la locul de muncă. Gestionarea activă, participativă a siguranței și a sănătății face ca o întreprindere să devină mai competitivă, de exemplu prin îmbunătățirea productivității.

  1. Îmbunătățirea sănătății lucrătorilor
  2. Rată mai mică a absenteismului pe caz de boală
  3. Reducerea cheltuielilor asociate măsurilor de control, echipamentului individual de protecție și supravegherii sănătății
  4. Economisirea costurilor de protecție împotriva incendiilor și a exploziilor
  5. Reducerea costurilor de eliminare a deșeurilor
  6. Îmbunătățirea reputației în ochii consumatorilor și clienților

Efectele asupra sănătății

Problemele de sănătate care pot fi provocate de lucrul cu substanțe periculoase variază de la iritații minore ale ochilor și ale pielii până la efecte grave, precum malformații congenitale și cancer. Efectele pot fi acute sau de lungă durată, iar unele substanțe pot avea efect cumulativ.

Boli de piele
Alergii
Boli respiratorii
Cancere
Probleme de reproducere și malformații congenitale
Leziuni ale creierului și ale sistemului nervos
Otrăvire

Măsuri de prevenție info

Pentru a asigura protecția lucrătorilor împotriva substanțelor periculoase, primul pas este evaluarea riscurilor. Apoi, trebuie luate măsuri pentru a elimina sau a reduce riscurile cât mai mult. Legislația europeană privind protecția lucrătorilor stabilește o ierarhie a măsurilor care trebuie adoptate de angajatori pentru a combate riscurile prezentate de substanțele periculoase.

Eliminarea substanțelor periculoase
Înlocuirea cu substanțe, produse chimice sau procese chimice mai puțin periculoase
Măsuri tehnice, precum epuizarea
Măsuri organizatorice, cum ar fi separarea locurilor de muncă
Echipamentul individual de protecție

Managementul substanțelor periculoase info

Există substanțe periculoase la aproape toate locurile de muncă. În Europa, milioane de lucrători intră în contact cu agenți lichizi, gazoși sau solizi, care prezintă riscuri pentru sănătatea sau securitatea lucrătorilor.

Cultura prevenției
Evaluarea riscurilor
Măsuri de prevenție
Instrumente și ghiduri
Legislație

Close
Infographic image
Riscuri pentru categ...
Riscuri pentru categorii specifice
Agenții cancerigeni
Agenții cancerigeni
Beneficii
Beneficii
Măsuri de prevenție