Ghid electronic de gestionare a stresului și a riscurilor psihosociale

E-guide to managing stress and psychosocial risks

Ghidul electronic de gestionare a stresului și a riscurilor psihosociale este disponibil în diferite versiuni lingvistice. Acesta oferă informații despre stresul și riscurile psihosociale legate de muncă pentru a consolida gradul de conștientizare, înțelegere și gestionare a acestor aspecte la locul de muncă.

Ghidul electronic este conceput să răspundă nevoilor angajatorilor și a lucrătorilor din întreprinderi mici, care încep să abordeze riscurile psihosociale la locul de muncă și au nevoie de îndrumare pentru a face primii pași; de exemplu:

  • explicații simple cu privire la stresul profesional și la riscurile psihosociale;
  • efectele acestora asupra afacerilor și a lucrătorilor;
  • exemple practice de prevenire și combatere a riscurilor psihosociale;
  • trimiteri către legislația națională;
  • informații despre resurse naționale și instrumente practice.