Rezumat - Agenții biologici și bolile profesionale: rezultatele unei evaluări a literaturii de specialitate, ale unui sondaj în rândul experților și ale unei analize a sistemelor de supraveghere

Keywords:

Acest raport face parte dintr-un proiect major de combatere a riscurilor pe care le reprezintă agenții biologici la locul de muncă. Scopul proiectului este sensibilizarea cu privire la expunerea la aceste pericole prezente la locul de muncă, de a furniza mai multe informații despre problemele de sănătate asociate cu ele și a sprijini eforturile de prevenție.

Raportul prezintă rezultatele unei evaluări a literaturii de specialitate, ale unui sondaj în rândul experților și ale analizei unor sisteme folosite de state membre ale Uniunii Europene pentru supravegherea bolilor și expunerii. Raportul evaluează cunoștințele existente despre acest subiect, inclusiv cu privire la riscurile noi și emergente, identifică lacunele de date și face recomandări pentru a îmbunătăți monitorizarea și prevenirea acestor riscuri larg răspândite, dar puțin înțelese.

Descărcați in: en