Securitatea și sănătatea în microîntreprinderile și întreprinderile mici din UE: Raportul final al proiectului SESAME pe 3 ani

Keywords:

Raportul prezintă rezultatele analizei finale a proiectului SESAME, un proiect pe trei ani care a cercetat situația securității și sănătății în muncă în microîntreprinderile și întreprinderile mici (MIM) din Europa. Principalul obiectiv al analizei a fost de a afla „ce funcționează, pentru cine și în ce contexte”.

Una dintre principalele recomandări ale acestui studiu este că există o necesitate de a consolida și de a susține sistemele de stat pentru reglementare și inspecție din toate statele membre ale UE. Analizele subliniază, de asemenea, importanța implicării sindicatelor și organizațiilor patronale în elaborarea unor politici care să se adreseze MIM-urilor, unei mai bune integrări a SSM în sistemul de învățământ specific sectoarelor și oferirii unor soluții sustenabile, ușor de aplicat și transferabile pentru MIM-uri.

Descărcațiin: en