Perspective ale inspectorilor de muncă cu privire la ocupațiile și sectoarele percepute ca fiind cu risc mare în Europa: un sondaj EU-OSHA-SLIC

Keywords:

Pe măsură ce lumea muncii continuă să se schimbe, sunt necesare noi perspective pentru a aborda preocupările actuale în materie de securitate și sănătate în muncă (SSM), în timp ce colectarea datelor primare direct de la sursă este esențială. Rezultatele preliminare ale sondajului de pionierat al EU-OSHA - Comitetul superior al inspectorilor de muncă (SLIC), care valorifică competența inspectorilor de muncă, reprezintă un prim pas important.

Datele evidențiază ocupațiile și sectoarele cu risc mare, oferind informații care pot fi utilizate pentru a îmbunătăți conștientizarea, a direcționa eficient acțiunile și a stimula formarea. În plus, constatările pot contribui la identificarea domeniilor care necesită atenție și la stabilirea unor măsuri eficace de atenuare a riscurilor cu care se confruntă lucrătorii. De asemenea, este evidențiat rolul inspectorilor de muncă în timpul pandemiei de COVID-19.

Descărcați in: en