Fișă informativă: Nanomateriale fabricate la locul de muncă

Keywords:

Această fișă informativă prezintă o imagine de ansamblu asupra modului în care trebuie gestionate nanomaterialele fabricate la locul de muncă. Aceste materiale, care conțin particule foarte mici, pot fi toxice.

Fișa informativă oferă informații despre legislația UE relevantă, analizează posibilele consecințe ale nanomaterialelor asupra sănătății, oferă recomandări utile angajatorilor pentru prevenirea sau reducerea la minimum a expunerii lucrătorilor la nanomateriale și descrie principalele căi de expunere: prin inhalare, prin contactul cu pielea și prin ingerare. Principiul STOP poate fi folosit pentru a preveni sau reduce expunerea la nanomateriale, în fișa informativă fiind enumerate măsuri practice care pot fi luate respectând acest principiu.

Descărcați in: bg | da | de | en | es | fi | fr | hu | is | it | lt | nl | pl | pt | sk | sl | sv |