Premiile pentru bune practici din cadrul campaniei „Locuri de muncă sigure și sănătoase” 2018-2019

Keywords:

Această broșură prezintă exemple premiate și apreciate de bune practici în ceea ce privește abordările inovatoare adoptate de organizațiile din întreaga Europă în vederea eliminării și reducerii expunerii lucrătorilor la substanțe periculoase. Aceste exemple nu se rezumă la simpla respectare a legislației și oferă o demonstrație clară a beneficiilor adoptării unei abordări proactive față de SSM și ale insuflării unei culturi a prevenției care implică lucrătorii, conducerea și experții.

Toate exemplele respectă ierarhia măsurilor de prevenție și pun în aplicare principiul STOP, care acordă prioritate eliminării și substituirii, precum și măsurilor colective față de măsurile individuale de protecție. Acestea sunt durabile în timp și ar putea fi transferabile către alte întreprinderi, sectoare sau state membre, adăugând valoare practicilor existente, ținând seama totodată de nevoile majorității întreprinderilor europene, și anume, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri).

Descărcați in: en | fr |