E-fact 71: Lista de verificare pentru identificarea pericolelor: Aspecte privind securitatea și sănătatea în muncă asociate construcțiilor ecologice
31/05/2013 Tip: Fişe informative electronice 12 pagini

E-fact 71: Lista de verificare pentru identificarea pericolelor: Aspecte privind securitatea și sănătatea în muncă asociate construcțiilor ecologice

Keywords:Campania 2018-2019, Substanţe periculoase, locuri de muncă ecologice, Nanomateriale, Evaluarea riscului

Această listă de verificare însoțește publicația electronică pe aceeași temă și vizează identificarea posibilelor pericole la adresa securității și sănătății în muncă (SSM) asociate cu proiectarea, construcția, întreținerea, renovarea (modernizarea) și demolarea clădirilor ecologice, precum și cu colectarea la fața locului a deșeurilor. În plus, sunt oferite exemple de măsuri preventive pentru eliminarea acestor pericole. Comparativ cu șantierele tradiționale, materialele, proiectarea și tehnologiile ecologice generează anumite pericole noi pentru SSM. Alte pericole sunt bine-cunoscute în sectorul construcțiilor, însă, în contextul construcțiilor ecologice, acestea se întâlnesc în situații noi și în asociere cu alte riscuri, necesitând astfel o atenție specifică.

Download in:BG | EL | EN | FR | IS | LT | PL | PT | RO | SL

Alte publicații pe această temă