Raportul anual 2018: un an de campanie, angajament și colaborare

Keywords:

Raportul descrie cum și-a îndeplinit EU-OSHA, în 2018, obiectivul de îmbunătățire a securității și sănătății la locurile de muncă din Europa.

Printre etapele semnificative se numără lansarea campaniei „Locuri de muncă sănătoase prin managementul substanțelor periculoase” 2018-2019 și publicarea concluziilor din câteva lucrări importante, cum sunt proiectul privind securitatea și sănătatea în microîntreprinderi și întreprinderi mici și proiectul prospectiv privind riscurile noi și emergente pe care le prezintă digitalizarea.

În cursul anului, EU-OSHA a organizat evenimente și activități de sensibilizare, și-a promovat relația cu rețeaua amplă de parteneri și a pus la dispoziția publicului o mulțime de informații și de instrumente.

Descărcați in: en