You are here

Premiile pentru bune practici din cadrul campaniei „Locuri de muncă sigure și sănătoase”

Ediția a 14-a a Premiilor pentru bune practici din cadrul campaniei „Locuri de muncă sigure și sănătoase” în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM) face parte din campania 2018-19 Locuri de muncă sănătoase prin managementul substanțelor periculoase și recunoaște organizațiile care gestionează activ riscurile prezentate de substanțele periculoase la locul de muncă.

Premiile pentru bune practici din cadrul campaniei „Locuri de muncă sigure și sănătoase” sunt organizate de EU-OSHA în colaborare cu statele membre ale UE în vederea recunoașterii contribuțiilor remarcabile și inovatoare la securitatea și sănătatea la locul de muncă. Premiile constituie, de asemenea, o platformă pentru schimbul de bune practici și promovarea lor în întreaga Europă.

În mod special, în ediția sa din 2018-19, exemplele trebuie să dea dovadă de o abordare holistică a gestionării SSM și de îmbunătățiri reale în utilizarea și manipularea substanțelor periculoase care asigură condiții de muncă sigure și sănătoase. Juriul tripartit independent urmărește, de asemenea, intervențiile care sunt atât durabile, cât și transferabile.

Modul de participare

EU-OSHA lansează invitația de înscriere pentru toate organizațiile și persoanele interesate din Europa, precum și pentru persoane cu rol intermediar cum ar fi partenerii sociali, specialiștii și practicienii în domeniul sănătății și securității, precum și consultanții în materie de SSM la nivelul locului de muncă.

Pentru mai multe informații cu privire la concurs și termenele de înscriere, consultați pliantul Premiul pentru bune practici.

Descărcați formularul de candidatură.

Toate înscrierile sunt analizate în primă fază la nivel național, printr-o rețea tripartită. Câștigătorii naționali selecționați vor fi apoi nominalizați să participe la concursul pan-european.

Dacă aveți neclarități sau întrebări, contactați punctul focal EU-OSHA din țara dumneavoastră.

A se vedea exemplele premiate și apreciate din campania 2016-17.