You are here

Premiile pentru bune practici din cadrul campaniei „Locuri de muncă sigure și sănătoase”

În cadrul campaniei „Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele” 2016-2017, Premiile pentru bune practici sunt menite să scoată în evidență cele mai bune exemple de organizații care gestionează activ securitatea și sănătatea în muncă în contextul îmbătrânirii forței de muncă.

Despre campania „Locuri de muncă sigure și sănătoase”

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă desfășoară campanii pentru locuri de muncă sigure și sănătoase, cu durata de doi ani, sprijinite de instituțiile Uniunii Europene și de partenerii sociali europeni și coordonate la nivel național de rețeaua de puncte focale a agenției.

Campania 2016-2017, intitulată „Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele”, promovează munca durabilă și îmbătrânirea în condiții bune de sănătate. Campania promovează importanța prevenirii riscurilor pe întreaga durată a vieții profesionale și sensibilizează publicul în sensul adaptării activității la abilitățile fiecăruia, vine în sprijinul angajatorilor și al lucrătorilor oferind informații și instrumente pentru gestionarea securității și sănătății în muncă (SSM) în contextul îmbătrânirii forței de muncă și încurajează schimbul de bune practici în domeniu.

Premiile pentru bune practici din cadrul campaniei „Locuri de muncă sigure și sănătoase”

Premiile pentru bune practici din cadrul campaniei „Locuri de muncă sigure și sănătoase” constituie o componentă importantă a fiecărei campanii. Competiția este organizată de EU-OSHA, în cooperare cu statele membre și cu președinția Consiliului Uniunii Europene, în vederea recunoașterii contribuțiilor remarcabile și inovatoare la securitatea și sănătatea locurilor de muncă. Premiile pentru bune practici constituie, de asemenea, o platformă pentru schimbul de bune practici și promovarea lor în întreaga Europă.

În contextul campaniei „Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele” 2016-2017, Premiile pentru bune practici sunt menite să scoată în evidență cele mai bune exemple de organizații care gestionează activ securitatea și sănătatea în muncă (SSM) în contextul îmbătrânirii forței de muncă.

Premiile pentru bune practici din cadrul campaniei „Locuri de muncă sigure și sănătoase” 2016-2017 au scopul de a recunoaște meritele întreprinderilor și organizațiilor care au demonstrat metode deosebite și inovatoare de promovare a muncii durabile în contextul îmbătrânirii forței de muncă, o abordare holistă a gestionării SSM și o perspectivă asupra întregii durate de viață pentru prevenirea riscurilor și promovarea sănătății, pentru a asigura îmbătrânirea în condiții bune de sănătate la locul de muncă.

EU-OSHA a primit 42 de înscrieri de la un număr de 23 de țări. Dintre acestea, cinci înscrieri au fost primite de la parteneri oficiali ai campaniei. Au fost efectuate înscrieri din partea unei largi varietăți de organizații, de diferite mărimi și din mai multe sectoare.

Înscrierile au fost evaluate de un juriu european tripartit, alcătuit din reprezentanți ai partenerilor sociali europeni, Comisia Europeană, Autoritatea malteză pentru securitate și sănătate în muncă și EU-OSHA. Juriul a fost prezidat de Prof. Stephen Bevan, de la Institute for Employment Studies (IES). Nouă organizații înscrise au fost premiate și nouă au primit aprecierile juriului, printre care s-au numărat și înscrieri ale partenerilor oficiali ai campaniei.

Exemplele premiate și apreciate sunt prezentate în broșura privind Premiile pentru bune practici din cadrul campaniei „Locuri de muncă sigure și sănătoase” 2016-2017