Campania pentru locuri de muncă sigure și sănătoase 2020-2022

Campania pentru locuri de muncă sigure și sănătoase 2020-2022, „Locurile de muncă sănătoase îți fac sarcina mai ușoară!” are ca scop conștientizarea afecțiunilor musculoscheletice (AMS) de origine profesională și diseminarea de informații despre cum pot fi prevenite și gestionate. Campania este coordonată la nivel național de punctele focale ale EU-OSHA și este susținută de partenerii media și partenerii oficiali ai campaniei, precum și de Rețeaua întreprinderilor europene (Enterprise Europe Network). Are șase obiective principale:

  • să conștientizeze asupra importanței prevenției AMS, prin furnizarea de fapte și cifre privind expunerea la AMS și impactul lor asupra persoanelor, întreprinderilor și societății;
  • să promoveze analiza de risc și gestionarea proactivă a AMS, furnizând acces la instrumente, îndrumări, materiale audiovizuale și alte materiale auxiliare;
  • să arate că AMS sunt o problemă pentru toată lumea, dar care poate fi combătută cu succes;
  • să îmbunătățească cunoștințele despre factorii de risc noi și emergenți pentru AMS;
  • să promoveze importanța sprijinirii lucrătorilor cu AMS cronice la reintegrarea și rămânerea la locul de muncă și să demonstreze cum se poate realiza acest lucru;
  • să încurajeze colaborarea efectivă reunind diferitele părți interesate și facilitând schimbul de informații și de bune practici.