Lucrul în parteneriat: aspect esențial pentru succesul EU-OSHA

În ultimii 25 de ani, EU-OSHA a creat, a consolidat și a lucrat în strânsă colaborare cu o rețea vastă de parteneri. Prin intermediul acestei rețele, agenția a reușit să intre în legătură cu locurile de muncă pentru a furniza informații și instrumente practice fiabile privind securitatea și sănătatea în muncă (SSM). În prezent, aceasta lucrează atât cu toate statele membre și cu țările din Spațiul Economic European (SEE) și din zona europeană de liber schimb (AELS), cât și cu țările candidate și potențial candidate pentru a crește gradul de conștientizare a riscurilor la locul de muncă și pentru a promova îmbunătățirile în domeniul SSM.

Partenerii principali ai EU-OSHA sunt:

Consiliul de administrație este alcătuit din reprezentanți ai guvernelor și organizațiilor patronale și sindicale din fiecare stat membru. Această abordare tripartită asigură reprezentarea în procesul decizional a punctelor de vedere ale tuturor părților interesate, fiind o contribuție esențială la succesul agenției.

Fiecare stat membru trebuie să desemneze un punct focal național — de regulă, o autoritate națională competentă — care furnizează date naționale pe care agenția le utilizează pentru a informa factorii de decizie. Cu toate acestea, relația dintre EU-OSHA și punctele sale focale nu este în niciun caz unilaterală. În schimb, EU-OSHA sprijină eforturile individuale în domeniul SSM ale punctelor sale focale, oferindu-le informații fiabile și actualizate. De exemplu:

  • instrumentul de asistență al agenției pentru punctele focale (FAST) sprijină punctele focale în organizarea de evenimente și activități la nivel național.
  • EU-OSHA traduce materialele relevante pentru eforturile în materie de SSM depuse la nivel național de punctele sale focale.

Sarcina de a construi o rețea de puncte focale naționale a fost inițiată în 1997, cu cele 15 state membre existente la acel moment. Extinderea majoră a UE în 2004, când 10 state s-au alăturat celor 15 existente, a reprezentat o nouă provocare pentru EU-OSHA și pentru eforturile acesteia de promovare a unei culturi de prevenire a riscurilor. Pentru a asigura aceleași standarde înalte în materie de SSM în toate statele membre, agenția a elaborat un plan de extindere destinat:

  • să adapteze materialele existente la nevoile noilor state membre;
  • să sporească gradul de conștientizare a importanței SSM în rândul angajatorilor, lucrătorilor și partenerilor sociali.

O rețea eficientă de puncte focale naționale și de alți parteneri implicați a fost esențială în realizarea acestui plan.

Datorită cooperării eficiente, care s-a consolidat de-a lungul anilor, rețeaua EU-OSHA se poate lăuda în prezent cu un număr de 39 de puncte focale naționale.

Agenția a demonstrat că conceptul pe care se bazează — o agenție tripartită, cu o rețea de puncte focale și parteneri în statele membre și în țările partenere — a fost unul eficient. Acest concept a generat noi activități și noi modalități de colaborare, având o contribuție esențială la construirea unei înțelegeri comune a obiectivelor pe care ni le propunem în scopul protejării lucrătorilor.

Hans-Horst Konkolewsky, fost director al EU-OSHA

De asemenea, agenția are o colaborare de lungă durată cu EEN, care cuprinde în prezent aproximativ 600 de organizații partenere. Acest lucru a sporit în mod semnificativ capacitatea agenției de a veni în sprijinul mai multor întreprinderi mici prin activități și evenimente organizate în comun, precum și prin diseminarea pe scară largă a publicațiilor și a materialelor de orientare ale EU-OSHA.

Succesul EU-OSHA depinde în continuare de relațiile puternice cu ceilalți parteneri, inclusiv Comisia Europeană și Parlamentul European, cu partenerii sociali și partenerii de campanie. EU-OSHA a lucrat peste 10 ani pentru a construi în mod activ un portofoliu consistent de parteneri de campanie: campaniile recente au fost rezultatul unui angajament a peste 100 de parteneri oficiali de campanie și a peste 30 de parteneri media. Acest demers a fost esențial pentru realizarea eficientă a campaniilor emblematice ale agenției pentru Locuri de muncă sănătoase.

În 2019, a sosit momentul să reflectăm și să recunoaștem contribuția acestei rețele în cei 25 de ani de difuzare eficientă a informațiilor privind SSM la locurile de muncă din întreaga Europă.