Afecțiunile musculoscheletice (AMS): identificarea și prevenirea riscurilor pentru femei, migranți și lucrătorii LGBTI

Keywords:

Forța de muncă din Europa este din ce în ce mai diversă, cu o participare mai mare pe piața muncii a unor categorii specifice de lucrători, cum sunt femeile, migranții și persoanele LGBTI.

Fișa informativă arată că aceste categorii sunt expuse la anumite riscuri mai mult decât alți lucrători. Aceste riscuri, de exemplu hărțuirea, nesiguranța locului de muncă și salariile mici, sunt asociate cu o probabilitate mai mare de apariție a afecțiunilor musculoscheletice (AMS).

Luarea în considerare a aspectelor legate de gen și de diversitate în evaluarea riscurilor este esențială pentru a avea locuri de muncă sănătoase și productive. Fișa informativă oferă exemple de inițiative și practici ale întreprinderilor care vizează prevenirea riscurilor legate de AMS în rândul acestor categorii de lucrători.

Descărcați in: en | fr | is | mt | nl | pt | ro | sv |